• Pożegnanie zimy
     • Pożegnanie zimy

     • Uczestnicy koła muzycznego pożegnali zimę wykonanymi przez siebie pracami plastycznymi inspirowanymi muzyką A. Vivaldiego ,, Cztery pory roku- Zima”

      Opiekun koła muzycznego: Renata Jankowska

    • Filip zaczyna nowy sezon… 2022
     • Filip zaczyna nowy sezon… 2022

     • Filip Korzeniowski w tym roku, na swoim motorze z nr 59, obstawia Mistrzostwa Polski.

      Miniony weekend (26 i 27 marca) należy do udanych – Filip i w sobotę i w niedzielę -  „wyjeździł”  3 miejsce w Mistrzostwach Polski Cross Junior 85 Głogów.

      Wielkie gratulacje!!!

      Przypominam, że Filip jest zawodnikiem SM Enduro Motocross Gryfice i w tamtym roku odnosił sukcesy w walce o Puchar Polski.

      Wychowawca, W. Matiaszowska

    • Światowy Dzień Zespołu Downa
     • Światowy Dzień Zespołu Downa

     • 21 marca przypada "Światowy Dzień Zespołu Downa". Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. 

      W tym dniu wszyscy okazujemy naszą solidarność z osobami z trisomią 21. Przedszkolaki również włączyły się w tą akcję społeczną pokazującą akceptację i zrozumienie. Dajemy osobom z zespołem Downa i ich bliskim czytelny znak naszego zainteresowania i aprobaty. Drobne gesty mają znaczenie, mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów.

      Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa dobre, barwne i satysfakcjonujące, by nie brakowało w nim powodów do radości.

      J.Kamińska, A.Borowa-Pasiecznik, D.Miętka, O.Brewczak.

     • „Zaświeć się na niebiesko”

     • 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem akcji jest podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat autyzmu oraz solidaryzowanie się z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

      Zapraszamy naszych uczniów do przyłączenia się do akcji.

      Stwórz pracę plastyczną pt. zaświeć się na niebiesko lub zrób zdjęcie w niebieskiej stylizacji.

      Na Wasze prace czekamy do 1 kwietnia w pokoju nauczycielskim. Zdjęcia można przysyłać za pośrednictwem platformy Teams do wychowawcy.

      Ważnym aspektem tej akcji jest zapoznanie się z zaburzeniem, jakim jest autyzm.

      W tym celu polecamy:

      https://youtu.be/5n93mDQ8080 

      https://jim.org/autyzm/czym-jest-autyzm

      Życzymy miłej lektury i czekamy na wasze prace.

      Zespół profilaktyczny

    • PODZIĘKOWANIA
     • PODZIĘKOWANIA

     •   SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE

      Składamy serdeczne podziękowania za wielkie serca i hojność. Kolejny raz dzięki Wam udało się nam zebrać wiele potrzebnych rzeczy dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Razem możemy wszystko!

                                                 Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski

     • ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

     • Nasza Szkoła od kilku lat realizuje projekt: ,,Adopcja na odległość”, której celem jest  niesienie pomocy kenijskim dzieciom zagrożonych głodem i analfabetyzmem.

             Uczniowie naszej szkoły pomagają chłopcu, który nazywa się  Leokwa Lekumoisa i mieszka w Kenii. Kolejny rok przekazaliśmy pieniądze w kwocie 500 zł na jego utrzymanie, edukację oraz leki. Środki pozyskaliśmy z loterii fantowych oraz dobrowolnych datków. Dzięki naszej pomocy Leokwa może kontynuować naukę w szkole podstawowej.

      Projekt „ Adopcja na odległość” ma na celu danie tym maluchom nadziei na lepsze jutro. Pomagając chcemy pokazać, że los naszych braci i sióstr mieszkających na innym kontynencie nie jest nam obojętny. Razem Czynimy Dobro!

      Mamy kontakt z siostrą Elizą, która przekazuje nam bieżące informacje. Poniżej list od siostry Elizy oraz zdjęcie Leokwy.

      Szczęść Boże

               Chciałam  trochę naświetlić sytuację dzieci w Kenii. Jak już pisałam w jednym z maili wysyłanym do wszystkich sponsorów, dzieci straciły jeden rok - nie jest im liczony czas kiedy nie chodziły do szkoły. Rozpoczęty w 2020 roku rok szkolny (wtedy zaliczyły pierwszy z trzech semestrów) kontynuowały na wiosnę 2021 roku (wróciły na drugi i trzeci semestr).  W lipcu rozpoczął się rok szkolny 2021 (wcześniej zaczynał się w styczniu). Tak więc  teraz właśnie dzieci kończą drugi semestr, od stycznia zaczną trzeci - a nowy rok szkolny rozpoczną w kwietniu. Po długiej przerwie nie wszystkie dzieci wróciły do szkoły.  Wiemy,  że 5 dziewczynek zostało wydanych za mąż w tym roku, kiedy nie chodziły do szkoły. Jednak na wiadomości o większości spośród blisko 500 dzieci i młodzieży cały czas.  Loekwa wrócił - czego dowodem są przysłane przez siostry zdjęcia.

      Życzę błogosławieństwa i  pozdrawiam serdecznie, s. Eliza.

            Szkolny Klub Wolontariatu

    • SUKCESY PLASTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW
     • SUKCESY PLASTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW

     • W miesiącu lutym został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. ,,Zdrowe Odżywianie” dla klas I- III. Uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział i zajęli  I miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych. 

      Klasa I – Amelia Mączyńska

      Klasa II – Julia Kramarz

      Klasa III- Lena Przyszlak

      Gratulujemy sukcesów artystycznych.                 Opiekunowie

    • 	STYMULACJA POLISENSORYCZNA w Sali Doświadczania Świata
     • STYMULACJA POLISENSORYCZNA w Sali Doświadczania Świata

     • Stymulacja polisensoryczna polega na usprawnianiu wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, czucia głębokiego (proprioceptywnego), węchu, smaku, równowagi, tak aby umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata. Stymulacja zmysłowa odbywać się będzie w Sali Doświadczania Świata. Jest to przestrzeń, która została wypełniona przemyślaną ofertą bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych, zapachowych, smakowych i kinestetycznych. Te nagromadzone w przestrzeni bodźce spełniają równolegle dwie funkcje: z jednej strony aktywizują za pośrednictwem nieinwazyjnej stymulacji polisensorycznej, z drugiej zaś strony wyciszają i uspokajają, przy czym efekt relaksacji dokonuje się także dzięki oddziaływaniu wielozmysłowemu. Podczas spotkań w sali terapeutycznej panuje atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona dzięki zastosowaniu odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł, masażerów, wibracji oraz innych bodźców. Harmonijnie skomponowane wywołują ożywienie, ciekawość, motywację do działania i poznawania. Dzięki temu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów.

      Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy „Snoezelen” – unikalnej terapii znanej i stosowanej na całym świecie. Metoda ta pozwala osiągać zaskakujące efekty terapeutyczne, wśród których można wymienić na przykład: redukcję zachowań niepożądanych, poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem, pobudzenie kreatywności i eksploracji, poprawę koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcję niepokoju i apatii, łagodzenie bólu i stresu, zmniejszenie zmęczenia i wyczerpania.

      Cele ogólne snoezelen:

      • wspomaganie percepcji i porządkowanie bodźców;
      • wytwarzanie dobrego samopoczucia i odprężenia;
      • uzyskanie u dziecka stanu zrelaksowania i spokoju lub też aktywizacji;
      • pobudzanie zainteresowania, wyobraźni i kreatywności;
      • wspomaganie sprawności pamięci;
      • organizowanie i kierowanie uwagi dziecka;
      • niwelowanie lęku, uzyskanie poczucia bezpieczeństwa;
      • tworzenie i pogłębianie relacji międzyludzkich i komunikacyjnych;
      • kompensacja, redukcja albo likwidacja pierwotnych lub wtórnych objawów w różnych zdiagnozowanych obszarach patologii zdrowotnych;
      • wzmocnienie zdolności postrzegania siebie, świadome doświadczanie własnego ciała;
      • zmniejszenie napięcia mięśni;
      • spowolnienie i wyrównanie oddechu;
      • zmniejszenie liczby uderzeń serca na minutę;
      • zapoznawanie się z poszczególnymi urządzeniami i z różnymi kombinacjami bodźców;
      • wybieranie między aktywnością a pasywnością;
      • eksperymentowanie z ruchem do muzyki;
      • wybieranie ulubionego tła dźwiękowego (odgłosy lasu, morza, śpiewu ptaków itp.);

      W Sali Doświadczania Świata obowiązują następujące zasady: określenie sensoryzmów ucznia w celu organizowania dla niego odpowiednich propozycji doświadczeń. Są nimi widoczne w zachowaniu osoby przejawy zaburzeń w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych. Najczęściej obserwowane są u osób z zaburzeniami rozwoju o różnym charakterze. Sensoryzmy są odpowiedzią organizmu na następujące, możliwe zaburzenia organizacji bodźców:

      • nadwrażliwość (obniżenie progu wrażliwości dla danego zmysłu),
      • niedowrażliwość (podwyższenie progu wrażliwości dla danego zmysłu),
      • biały szum (wytwarzanie wrażeń zmysłowych przez układ nerwowy danej osoby bez udziału czynników środowiskowych.

       

      TEMATYKA ZAJĘĆ:

      1. Usprawniamy zaburzenia analizatora wzrokowego.
      2. Ćwiczymy analizę i syntezę słuchową.
      3. Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową (słuch awerbalny i werbalny).
      4. Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową (pamięć sekwencyjna).
      5. Doskonalimy koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową.
      6. Doskonalimy relacje czasowe i przestrzenne.
      7. Doskonalimy kategoryzacje i porównania.
      8. Wzbogacamy doświadczenia zmysłowe w zakresie układu wzrokowego i słuchowego.
      9. Wzbogacamy doświadczenia zmysłowe w zakresie układu równowagi.
      10. Wzbogacamy doświadczenia zmysłowe w zakresie propriocepcji.
      11. Wzbogacamy doświadczenia zmysłowe w zakresie układu dotykowego.
      12. Wzbogacamy doświadczenia zmysłowe w zakresie smaku i węchu.
      13. Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata.
      14. Stymulacja polisensoryczna w terenie (łąka, las, plaża).

      Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:

      • Karta zgłoszenia dziecka na terapię.
      • Zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata.
      • Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.
      • Karta zgłoszenia oraz zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w zajęciach znajdują się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty szkolne.

       

     • X Rajd Bałtyku i 77 rocznica Zaślubin Polski z Morzem

     • Po 2 latach zmagania z pandemią – ruszyliśmy na Rajd Bałtyku. Trasa Rajdu wiodła po Mrzeżynie: uliczki, las nadmorski i … oczywiście plaża.

      Nasze drużyny: Rajdowcy, Gangusy, Szybcy i Wściekli oraz Teletubisie – szli nie pierwszy raz. Ale Morskie Potworki (drużyna z II klasy SP) – to był ich debiut. Poradzili sobie świetnie – ukończyli Rajd na IV miejscu! – Gratulacje! Obserwacja terenu, trochę wiadomości z historii, geografii i przyrody okolicy – dało Teletubisiom i Szybkim i Wściekłym również punktowane miejsce. Ale najważniejsze – to integracja młodych ludzi i ruch na świeżym powietrzu. Tradycyjnie Rajd zamknęła – wyśmienita wojskowa grochówka.

      Uroczystości rocznicowe odbyły się przy Pomniku Zaślubin. Hymn Polski, krótka historia Zaślubin w 1945r., salwa honorowa z karabinów oraz pierścień - symbol -  rzucony w fale Bałtyku. Kolejna rocznica tak ważnego wydarzenia w historii Mrzeżyna – za nami.

      Koordynator Rajdu – W. Matiaszowska

    • Najaktywniejsi z aktywnych
     • Najaktywniejsi z aktywnych

     • Wiele się dzieje od ferii. Świat stanął na głowie z powodu trudnej sytuacji naszych wschodnich sąsiadów. Uczniowie stają na głowie, żeby nadążyć z nauką do tych wszystkich testów, klasówek, odpowiedzi, prac domowych. Natomiast Samorząd Uczniowski staje na głowie, żeby choć na korytarzach zapomnieć o tym całym otaczającym nas stresie.

      W ciągu dwóch ostatnich tygodni zorganizowaliśmy dwa ciekawe wydarzenia. W środę, 23 lutego, postanowiliśmy zorganizować własną, pandemiczną wersję zabawy karnawałowej, prosząc wszystkich o zaopatrzenie się w stroje i akcesoria nawiązujące do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W ramach wydarzenia swój debiut zaliczył szkolny zespół radiowęzła, który umilił nam długą przerwę piosenkami z tego okresu i który od tego tygodnia zaczyna regularne audycje podczas przerw.

      W miniony poniedziałek natomiast (07.03.), jako wprowadzenie do obchodów Dnia Kobiet, zorganizowaliśmy „Dzień Lady i Gentlemana”, podczas którego cała szkoła ubrała się w odświętne stroje i dała pokaz etykiety i manier zarówno na przerwach, jak i na lekcjach. Z dużym zaskoczeniem i radością obserwujemy niesłabnący udział naszych młodszych koleżanek i kolegów, którzy z każdą akcją osiągają coraz bardziej spektakularne rezultaty! Mimo że najwięcej punktów w naszym rankingu najaktywniejszych klas zdobyły odpowiednio klasy 5a, 6a oraz 7a, chcielibyśmy równie serdecznie pogratulować wyników klasom 1a oraz 3a!

      Bardzo nas cieszy coraz większe zaangażowanie społeczności szkolnej (w tym nauczycieli!) w proponowane przez nas zabawy i atrakcje, a także obserwowanie wyjątkowo wyrównanej rywalizacji wszystkich klas. Wciąż każdy może wygrać naszą nagrodę niespodziankę na koniec roku szkolnego! Jesteśmy wyjątkowo ciekawi, które klasy staną na podium J

       

      Samorząd Uczniowski

    • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
     • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

     • W piątek 4 marca 2022r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III. Do konkursu przystąpiło 19 dzieci. Jury w składzie pani Anna Przeździecka, pani Dorota Skrzypińska- Rzońca i pani Dorota Filipowicz po długich obradach wyłoniło trzech laureatów i przyznało trzy wyróżnienia. Laureatkami zostały: Nadia Chorążewicz, Karina Kędroń i Amber Spychalska  z klasy IIIa Wyróżnienia zdobyli: Amelia Mączyńska z klasy I oraz Maja Nowak i Dorian Sudoł z klasy II. Nagrodzeni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę podczas eliminacji miejsko-gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego w Trzebiatowie. Gratulujemy i życzymy powodzenia !

      Sandra Bemsz-Mickiewicz, Anna Przeździecka

    • W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback (Neurofeedback)
     • W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback (Neurofeedback)

     • EEG Biofeedback to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych, w które dziecko z zaburzeniami funkcjonowania gra tylko i wyłącznie za pomocą własnych myśliPozwala to nauczyć się kontrolowania reakcji własnego mózgu, a dzięki temu takiego modyfikowania jego pracy, aby funkcjonował efektywnie. Jest to metoda, dzięki której pacjent ma możliwość wglądu w to co dzieje się w jego organizmie i uczenia się jak wpływać na jego stan. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości pacjenta, mają charakter pozasłowny co jest szczególnie ważne u dzieci z zaburzoną mową, przy upośledzeniach umysłowych czy u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Prawidłowo przeprowadzona terapia nie ma skutków ubocznych. Terapia zalecana jest dla osób w każdym wieku z różnymi zaburzeniami. EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej - skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.

      Celem sesji treningowych jest:

      -  poprawienie pamięci i koncentracji uwagi,

      -  usprawnienie motoryki,

      -  wyciszenie,

      -  zmniejszenie napięcia emocjonalnego,

      - opanowanie lęku, stresu,

      - poprawa funkcji poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych.

      - poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,

      - wzrost motywacji do działania i uczenia się ,

      - poprawa relacji z rówieśnikami, osobami bliskimi.

      Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe. Proces ten trwa całe życie ale młodszy mózg uczy się szybciej dlatego terapia jest szczególnie cenna wśród najmłodszych.

      Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia oraz jego tempa pracy.

      Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów. Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

      Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:

      - karta zgłoszenia dziecka na terapię

      - zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG,

      - zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

      O przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń, które złożyć można w sekretariacie szkoły, u pedagoga, wychowawcy bądź trenera biofeedback.

      Regulamin zajęć karta zgłoszenia oraz zgoda rodzica/prawnego opiekuna znajdują się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty szkolne.

    • Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
     • Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

     • Na podstawie Zarządzenia nr 392/2022 Burmistrza Trzebiatowa dyrektor SPzOI infromuje, że wnioski o przyjęcie dzieci i uczniów na nowy rok szkolny można składać w godzinach pracy szkoły w następujących terminach:

      1. kontynuacja edukacji przedszkolnej- od 28 lutego do 7 marca br.

      2. edukacja przedszkolna dla dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola- od 8 marca do 31 marca br.

      3. klasa pierwsza- od 1 marca do 12 kwietnia br.

      Wnioski są do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły w zakładce Dokumenty szkolne.

      Wnioski dot. kontynuacji wydają wychowawcy grup przedszkolnych.

   • Kontakty

    • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
    • (91)3866273 (91)3866254
    • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych