Nawigacja

 • Wyniki egzaminów

  Wyniki egzaminów

  Pod podanym linkiem znajdują się ważne informacje dla uczniów klas ósmych. Proszę się z nimi zapoznać.

 • Wyprawka przedszkolaka i pierwszoklasisty

  Wyprawka przedszkolaka i pierwszoklasisty

  Szanowni Rodzice,

  pod linkami znajdują się informacje niezbędne do przygotowania przed nowym rokiem szkolnym. Spotkania organizacyjne odbędą się przed jego rozpoczęciem (najpóźniej 1 września), o ile decyzja o powrocie do nauczania stacjonarnego będzie pewna.

 • Praca sekretariatu w okresie urlopowym

  Praca sekretariatu w okresie urlopowym

  Infromuję, że w okresie urlopowym 2020 pracownicy sekretariatu przyjmują zgłoszenia spraw telefonicznie i elektronicznie:

  tel. 913866273, 661150073

  e-mail: pgmmrzez@interia.pl

  W przypadku konieczności załatwienia sprawy w kontakcie osobistym pracownicy umówią się z Państwem na spotkanie.

  Za utrudnienia przepraszam.

  M.Skoneczna- dyrektor szkoły

 • Bezpieczne wakacje

  Bezpieczne wakacje

  Bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa. MEN przygotowało infromator dotyczący bezpiecznego wypoczynku. Mozna się z nim zapoznać pod linkiem:

 • WAKACJE!

  WAKACJE!

  Słonecznych wakacji życzę wszystkim uczniom i nauczycielom. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, żebyście spokojnie odpoczywali i nabierali sił do dalszej pracy- mam nadzieję, że stacjonarnej. Do zobaczenia we wrześniu.

  M. Skoneczna

 • OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

  OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

  Uczennica klasy Ia LILIANA DANIEL otrzymała wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ".

  W konkursie wzięło udział 1112 uczniów ze 136 szkół podstawowych. 
  Gratulujemy sukcesów artystycznych.

  Renata Jankowska

 • Podsumowanie współpracy szkoły z Polską Akcją Humanitarną

  Podsumowanie współpracy szkoły z Polską Akcją Humanitarną

  W mijającym roku szkolnym w ramach współpracy z PAH realizowaliśmy program „Godziny wychowawcze ze Światem”. To całoroczny cykl zajęć, który był zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Zajęcia realizujące tematykę problemów globalnych prowadzone były na lekcjach WOS, historii, geografii, godzinach wychowawczych, podczas apeli. Uczestniczyliśmy także w programie PAH „Światowy Dzień Wody”. Ponadto w okresie nauki zdalnej koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyli w specjalistycznych e-szkoleniach, których celem jest przekazanie wiadomości dzieciom i młodzieży niezbędnej do propagowania wolontariatu i działań edukacyjnych. Były to następujące szkolenia: „7 dnia dla wody i klimatu”, „(Nie) prawdziwe zdjęcia. Jak fotografia kształtuje rzeczywistość?”, „Czy tylko źli ludzie mogą być rasistami?”

  Koordynatorzy SKW  Ewa Idzi, Mariola Kamińska

 • Ostateczne wyniki rekrutacji 2020/2021

  Ostateczne wyniki rekrutacji 2020/2021

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i czasowym zamknięciu placówki oświatowej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, a także na podstawie Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuję, iż z powodu braku możliwości realizacji obowiązku wynikającego z Art. 158 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe o publikacji list wyników rekrutacji szkolnej poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, zostają one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

  M. Skoneczna- dyrektor szkoły

  Pod poniższymi linkami znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w r. szk. 2020/2021:

 • PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z UNICEF

  PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z UNICEF

  Nasza szkoła już od kilku lat współpracuje z UNICEF realizując różne akcje charytatywne i programy edukacyjne.
  W październiku nasi wolontariusze wzięli udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym Motywem przewodnim akcji młodych w Trzebiatowie było hasło: „Dość słów, teraz czyny!”. Strajk rozpoczął się przed ratuszem miejskim. Uczniowie odczytali swoje postulaty, a następnie przemaszerowali ulicami miasta. Jednym z postulatów skierowanym do mediów było żądanie, aby właśnie one wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem. W dniu 20 listopada uczniowie szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W ramach święta odbył się apel, podczas którego wolontariusze przedstawili prezentację dotyczącą Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrani byli na niebiesko. Przez cały tydzień w szkole i przedszkolu podejmowane były różne inicjatywy promujące prawa dziecka: były zajęcia edukacyjne, tworzono plakaty, odbywały się gry i zabawy integracyjne. W listopadzie i grudniu nasze działania były skierowane na pomoc dzieciom w Nigrze. Sytuacja dzieci w tym kraju jest dramatyczna. Nie mogliśmy pozostać obojętni i zorganizowaliśmy loterię fantową. Dzięki uzyskanym środkom i przekazaniu ich mogliśmy pomóc w zakupie miesięcznej terapii leczenia niedożywienia (90 porcji ratujących życie żywności terapeutycznej dla umierającego z głodu dziecka w Nigrze). Uczniom i nauczycielom podobały się tematyczne miesiące z UNICEF. Dzieci i młodzież chętnie słuchają i włączają się w różne proponowane aktywności. W czasie ogłoszenia pandemii Covid-19 na stronie internetowej szkoły zamieszczaliśmy informacje zaproponowane przez UNICEF. Ponadto braliśmy udział w akcjach PAH „Godziny wychowawcze ze Światem”. Od kilku lat uczestniczymy w programie „Adopcja na odległość” i opiekujemy się chłopcem z Misji Kipsing. Od trzech lat nasi wolontariusze uczestniczą w Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu w Szczecinie, gdzie prezentują różne akcje i wymieniają się doświadczeniami. W grudniu 2019 r. naszym tematem przewodnim podczas Forum był „Klimat i zmiany klimatyczne”. Cieszymy się, że od dłuższego już czasu możemy współpracować z UNICEF i korzystać z wielkiego doświadczenia specjalistów z obszaru edukacji globalnej.

  Ewa Idzi, Mariola Kamińska

   

   

 • UNICEF A KORONAWIRUS

  UNICEF A KORONAWIRUS

  Informacje o chorobie (COVID-19) wywoływanej przez koronawirusa (SARS-Cov-2) docierają do nas ze wszystkich stron. Niezwykle ważna jest świadomość, jak chronić przed nią siebie oraz swoich bliskich. Na stronie https://unicef-koronawirus.pl/  znajdziesz wiarygodne i sprawdzone informacje, poparte najnowszymi dowodami naukowymi, a także wskazówki dla rodziców i nauczycieli oraz materiały dla mediów. Należy pamiętać, aby czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł, takich jak UNICEF i Światowa Organizacja Zdrowia. UNICEF nieustająco współpracuje z globalnymi ekspertami ds. Zdrowia, aby zapewnić Wam najdokładniejsze informacje. Są to informacje, którym można zaufać, opierające się na najnowszych dowodach naukowych. Polecamy!

  M. Kamińska

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Przypominam, że w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. ósmoklasiści przystąpią do egzaminu na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godz. 8.20 i postępują zgodnie z poleceniami nauczycieli. Proszę nie przynosić telefonów i długopisów ścieralnych.

  Dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej ww. dni są dniami dyrektorskimi- wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym żadnych zajęć w szkole nie będzie.

  Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

 • Dzień dyrektorski

  Dzień dyrektorski

  Najbliższy piątek, 12 czerwca 2020 r., to dzień dyrektorski. Sekretariat szkoły tego dnia będzie nieczynny.

  Dyżur telefoniczny- 661150073.

  Skrzynka email: pgmmrzez@interia.pl  oraz sekretariat@spzoimrzezyno.pl 

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Rekrutacja 2020/2021- wyniki postępowania uzupełniającego

  Rekrutacja 2020/2021- wyniki postępowania uzupełniającego

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i czasowym zamknięciu placówki oświatowej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, a także na podstawie Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuję, iż z powodu braku możliwości realizacji obowiązku wynikającego z Art. 158 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe o publikacji list wyników rekrutacji szkolnej poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, zostają one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

  Wszelkie sprawy związane z rekrutacją - pytania, uwagi, dokumenty, w tym potwierdzenie woli zapisu dziecka do SPzOI i inne- proszę kierować na adres skrzynki e-mail: rekrutacja@spzoimrzezyno.pl.

  Treść oświadczenia woli zapisu dziecka jest zamieszczona na każdej z list zakwalifikowanych kandydatów. Termin przysłania ww. oświadczenia mija dn. 18 czerwca 2020 r.

  Uprzejmie proszę rodziców, którzy jeszcze nie potwierdzili woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w kwietniu, o niezwłoczne dopełnienie tego obowizązku pod rygorem wykreślenia dziecka z listy kandydatów.

  Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

 • Kontynuujemy kształcenie na odległość

  Kontynuujemy kształcenie na odległość

  Minister Edukacji Narodowej dn. 3 czerwca 2020 r. podpisał rozporządzenie, na podstawie którego szkoły będą kontynuowały kształcenie na odległość do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, czyli do 26 czerwca. Oznacza to, że do końca roku szkolnego lekcje będą prowadzone online lub w dotychczasowej formie ustalonej z nauczycielami.

  O szczegółach związanych z zakończeniem roku szkolnego i ewentualnym odbiorem świadectw poinformuję w późniejszym terminie.

  Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

 • PRACE PLASTYCZNE ONLINE

  Podczas pracy zdalnej uczniowie naszej szkoły wykonali wiele pięknych i oryginalnych prac plastycznych. Pomimo trudnych tematów, takich jak : rozeta, prace w 3 D i złudzenia optyczne, poradzili oni sobie z tym zadaniem znakomicie.

  Prace w zakładce Album fotograficzny.

  Renata Jankowska

 • WYRÓŻNIENIE NASZEJ UCZENNICY

  Z radością informuję, że uczennica klasy pierwszej - Laura Piętak zdobyła wyróżnienie  w konkursie z okazji Dnia Ziemi pt.,,O Ziemię dba się tu - nie tylko w jej dniu!” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zadanie polegało na przedstawieniu dowolną techniką hasła: ,,O Ziemię dba się tu-nie tylko w jej dniu!” Laura wykonała grę planszową.


  Serdeczne gratulacje

  Sandra Bemsz-Mickewicz

 • Dziś Dzień Dziecka!

  Dziś Dzień Dziecka!

  Z tej okazji wszystkim dzieciom, małym i dużym, składam najlepsze życzenia: radości, uśmiechu, samych dobrych ocen i spełnienia wszelkich marzeń.

  Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

 • Rekrutacja uzupełniająca

  Rekrutacja uzupełniająca

  W dniach 2-5 czerwca 2020 r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej.

  Kompletnie wypełnione wnioski (wszystkie rubryki w tabelach dokumentu) o przyjęcie dzieci proszę składać elektronicznie (skan, zdjęcie) na adres rekrutacja@spzoimrzezyno.pl .

  Przypominam, że po ogłoszeniu listy kandydatów rodzice powinni złożyć oświadczenie woli dotyczące ostatecznego wyboru szkoły/przedszkola. Wszystkie informacje ws. rekrutacji zamieszczone będą w odpowiednim czasie na stronie internetowej szkoły.

  M. Skoneczna- dyrektor szkoły

 • DZIEŃ MATKI

   DZIEŃ MATKI

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrzeżynie uczcili Dzień Matki, biorąc udział w konkursie plastycznym pt. „Mama i ja - w moim mieście". Organizatorem konkursu był RCK w Kołobrzegu. Za trud, wsparcie i poświęcony czas przy realizacji prac, wszystkim Matkom dziękujemy piosenką.

  https://www.youtube.com/watch?v=0gqA-92_9LQ

  Renata Jankowska

   

 • DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI!

  DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI!

  Dnia15 maja świętowaliśmy DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI. Celem tej akcji jest ukazanie piękna naszej przyrody, przypomnienie o potrzebie jej ochrony, a także kształtowanie postawy wzajemnej serdeczności, przyjaźni i zacieśnianie więzi z bliskimi. Nasi najmłodsi uczniowie promowali te święto zdalnie.  Ubrali się na niebiesko, a także wzięli udział w konkursie plastycznym. Niezapominajka Polska”

  WYNIKI KONKURSU:

   I miejsce – Karina Kędroń kl.Ia

   II miejsce- Jan Mayer kl.Ia

   III miejsce- Aleksander Warcholak kl. Ia

  Wyróżnienia zdobyli: Nikola Tamaka kl.I, Laura Piętak kl.I oraz Hanna Woźniak kl.II

  Gratulacje !

  Sandra Bemsz-Mickiewicz

strona:

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć