Nawigacja

 • 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

  78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

  Po raz dziewiąty, w kolejną, 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim organizowana jest akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”. Polega ona na rozdawaniu żółtych papierowych kwiatów, symbolizujących zryw z kwietnia 1943 roku.

  W tym roku ze względu na pandemię, akcja odbywa się głównie w Internecie. Akcja „Żonkile” nawiązuje do kwiatów, jakie w rocznicę wybuchy zrywu otrzymywał jeden z jego przywódców Marek Edelman. -Podobno co roku Marek Edelman od nieznajomej kobiety otrzymywał bukiet żółtych kwiatów, które następnie składał. To jest zupełnie piękna historia, postanowiliśmy ją kontynuować mówi dyrektor muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński.

  Powstanie w getcie 

  19 kwietnia 1943 roku, grupa około tysiąca słabo uzbrojonych członków żydowskich podziemnych formacji zbrojnych rozpoczęła walkę z Niemcami. Powstanie było pierwszym miejskim zbrojnym zrywem w okupowanej przez Niemców Europie, zakończyło się w połowie maja.

  W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostająca na terenie getta ludność została deportowana do obozów zagłady. Większość budynków z terenu getta została spalona. Ostatnim akordem likwidacji „dzielnicy żydowskiej w Warszawie” było wysadzenie 16 maja 1943 roku z rozkazu Jürgena Stroopa Wielkiej Synagogi na ulicy Tłomackie.

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji poprzez zajęcia zorganizowane na podstawie materiałów przygotowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Udział w Akcji Żonkile ma sprawić, aby mało znane wydarzenie historyczne stało się jednym z elementów kształtujących tożsamość Polaków oraz ma przypominać o wspólnej historii Polaków i Żydów.

  Ewa Idzi

 • Niebieski kwiecień miesiącem wiedzy o Autyzmie

  Niebieski kwiecień miesiącem wiedzy o Autyzmie

  W tym roku pandemia i nowe obostrzenia pokrzyżowały nasze plany rozświetlenia szkoły na niebiesko, ale nasi fantastyczni uczniowie znaleźli inną formę włączenia się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Niebieskim kolorem rozświetlamy kwiecień. Dołącz do nas i zaświeć się na niebiesko! https://spmrzezyno.edupage.org/album/#gallery/431

  D. Czyż

 • Zdrowie psychiczne

  Zdrowie psychiczne

  Wraz z uczniami naszej szkoły pochyliliśmy się nad problemem zdrowia psychicznego. Rozmawialiśmy o wpływie stresu na nasz organizm: o tym, że stres może być pozytywny lub negatywny. Jeden z uczniów, który niedawno został powołany do kadry Polski, podzielił się z nami swoimi odczuciami, a mianowicie tym, jak na niego działa stres. Co czuje kiedy wie, że za chwilę rozpocznie się jego walka. Stwierdził, że ten rodzaj stresu (stres krótkotrwały) jest dla niego stresem mobilizującym, pozwala na koncentrację i pełną mobilizację organizmu. Jesteśmy gotowi do walki „tu i teraz”. Podobne odczucia mają sportowcy stojący na linii startu. Za te emocje odpowiedzialny jest hormon wydzielany przez nadnercza, czyli adrenalina, nazywana też „hormonem walki i ucieczki”.

  Rozmawialiśmy także na temat stresu długotrwałego, który jest o wiele bardziej szkodliwy i niebezpieczny. W dobie panującej na świecie pandemii Covid -19 zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia naszych kontaktów. Wielu z nas zostaje w domach, ogranicza wyjścia na spacery. Ta sytuacja sprawia, że cierpi na tym nasze zdrowie psychiczne. Obawiamy się o nasze zdrowie, o zdrowie naszych najbliższych. Nasz organizm poddawany jest działaniu długotrwałego stresu. Takie stany mogą prowadzić do depresji, która niestety dotyka coraz  więcej ludzi. Rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić, żeby w jak największym stopniu zniwelować skutki tego stresu. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, w jaki sposób oni radzą sobie ze stresem. Dzieli się swoimi sposobami na rozładowanie stresu.

  Na nasze zdrowie psychiczne składa się wiele czynników, które działają na nasz układ nerwowy. Dlatego też postanowiliśmy zająć się tym tematem znacznie szerzej. Poruszaliśmy problem działania różnych środków na nasz organizm, chociażby takich jak: kofeina, nikotyna, alkohol, narkotyki czy wreszcie leki. Wszystkie te używki wywołują ogromne skutki uboczne i działają niekorzystnie na nasz organizm. Chcielibyśmy na koniec, podsumowując efekty naszych rozważań, przemyśleń i wyciągniętych wniosków, przedstawić kilka prac, które wyrażają poruszane przez nas tematy (zakładka album fotograficzny http://spmrzezyno.edupage.org/album/#gallery/429

  Wszystkim życzę dużo siły i zdrowia.

                                                                                           Nauczyciel biologii

 • Kye, Kye, Kule

  Kye, Kye, Kule

          Zapraszam do obejrzenia filmiku zrealizowanego podczas zajęć muzycznych zklasą II a i III a Szkoły Podstawowej w Mrzeżynie.

           Dzieci w oparciu o afrykańską piosenkę pt. „Kye, kye, kule” zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i rytmiczne. https://www.youtube.com/watch?v=W1AzWwZ1yIM

  Renata Jankowska.

 • Jak obchodzono ŚWIATOWY DZIEŃ WODY w szkole w Mrzeżynie?

  Jak obchodzono ŚWIATOWY DZIEŃ WODY w szkole w Mrzeżynie?

  Światowy Dzień Wody przypadający na 22 marca to święto najcenniejszego płynu na Ziemi. Woda otacza nas dookoła, i aż trudno uwierzyć, że mogłoby nam jej zabraknąć, że już niektórym brakuje… Czy potrafimy ją docenić? Czy przedszkolaki wiedzą, ile woda znaczy dla nas wszystkich? Do czego służy nam i całemu światu przyrody?

  O tym wszystkim mogliśmy dowiedzieć się na zajęciach w grupach przedszkolnych w formie prezentacji multimedialnej.  Dowiedzieliśmy się: do czego potrzebna jest woda, kto potrzebuje wody, skąd bierze się woda, jak dużo jest jej na kuli ziemskiej. Dzieci brały również udział w zabawach umysłowych (rozwiązywanie zagadek, burza mózgów), muzycznych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki. Poznały też drogę, jaką pokonuje woda zanim dostanie się do naszych mieszkań, a także podawały powody, dlaczego wodę należy oszczędzać. Na koniec zajęć wszystkie dzieci wykonały pracę plastyczną. Przedszkolaki otrzymały również ważne zadania do zapamiętania: Gdy zobaczycie, że za oknem pada deszcz, nie smućcie się!. Cieszcie się z deszczu, bo woda to życie. Łapcie deszczówkę i podlewajcie nią z rodzicami swoje roślinki w ogrodzie podczas suchych dni. Nie zapominajcie też o częstym myciu rąk, to bardzo ważne, jednak zawsze oszczędzajcie wodę i nie odkręcajcie jej w pełni, gdy mydlicie ręce, możecie ją zakręcić, będzie potrzebna dopiero do spłukania piany. Oszczędzanie jest proste!

   

  Inne formy zajęć realizowane były w klasach starszych oraz przez Szkolny Klub Wolontariatu. W ramach Światowego Dnia Wody w klasach VII i VIII przeprowadzono zajęcia projektowe PAH „Godziny wychowawcze ze światem”, dotyczące celowości obchodzenia tego święta oraz poznania zagadnienia wirtualnej wody. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela obliczali swój ślad wodny, a następnie wykonywali plakaty. Do rodziców uczniów zostały wysłane informacje i na godzinie wychowawczej rozmawialiśmy o idei tego dnia  i konieczności dbania o zdrowie. Poza tym w marcu na zajęciach z wychowawcą omawialiśmy jeszcze tematy:  „Epidemie, które zmieniły bieg historii” oraz „Jak i dlaczego zmienia się klimat?”. W ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu wspólnie z członkami klubu oraz naszymi absolwentami przygotowaliśmy żonkile na akcję „Pola Nadziei”, które zostały dostarczone do Hospicjum w Kołobrzegu. W ramach lekcji przedmiotowych nauczyciele nawiązywali do tematyki poprzez wprowadzanie adekwatnych przykładów, ciekawostek, przypominając i utrwalając poznane wiadomości. Ciekawy w pracy z uczniami okazał się e-book Bazgrolących Belfrów „O wodzie… nie tylko tej z kranu” i zawarte w nim sketchnoty i karty pracy ujmujące temat wody przez pryzmat różnych przedmiotów szkolnych. W obchodach tego święta znacząco pomogły nam materiały zaproponowane przez Polską Akcję Humanitarną oraz propozycje działań opublikowane w grupie na Facebooku www.facebook.com/groups/dzienwodypah

  Obchody Światowego Dnia Wody w naszej szkole wpisały się w działalność wielu grup: uczniów i nauczycieli, Szkolnego Klubu Wolontariatu, Zespołu Promocji Zdrowia.

  Kamińska Mariola

 • Rekrutacja- listy dzieci i uczniów przyjętych na rok szkolny 2021/2022

  Rekrutacja- listy dzieci i uczniów przyjętych na rok szkolny 2021/2022

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także na podstawie Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 180 z późn. zm.) informuję, iż z powodu ograniczenia w dostępie do informacji w formie tradycyjnej obowiązek wynikający z Art. 158 ust. 4 Ustawy z dnia 16 grudnia 20216 r. Prawo Oświatowe o publikacji list wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły zostaje zrealizowany również przez podanie list do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

  Poniżej znajduą się listy przyjętych dzieci i uczniów, ktróych rodzice potwierdzili do 8 kwietnia 2021 r. wolę zapisu dziecka do SPzOI w Mrzeżynie na rok szkolny 2021/2022.

  tel. kontaktowy: 913866273

 • Światowy Dzień Zdrowia

  Światowy Dzień Zdrowia

  ,,Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym”
                                                                                                    
  Arthur Schopenhaur

  Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest od 1950 roku w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni na ten dzień poświęcony jest innej o tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na całym świecie. W roku 2021 hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi: Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne!. Jest ono związane z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami dotyczącymi zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2.

  Obecna sytuacja epidemiczna i idące za tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą istotnie wpływać na nasze samopoczucie, wywołując lęk i niepokój. Dlatego bardzo ważne  jest dbanie zarówno o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

  W naszej szkole w ramach działań związanych z projektem Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni otrzymają wskazówki jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii oraz zasady dotyczące Zdrowego Żywienia i Stylu Życia. DBAJMY O SIEBIE I INNYCH!

                                                                                                                                        Mariola Kamińska

 • Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków

  Ważna informacja dla rodziców przedszkolaków

  Przypominam, że do 8 kwietnia 2021 r. (w godzinach pracy szkoły) rodzice dzieci po raz pierwszy zapisywanych do przedszkola są zobowiązani złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie woli zapisu dziecka do SPzOI w Mrzeżynie. Jest to warunek przyjęcia dziecka do przedszkola.

  Oświadczenie woli można też przesłać na adres e-mail: rekrutacja@spzoimrzezyno.pl  

  Termin przysłania ww. oświadczenia w formie elektronicznej mija dn. 8 kwietnia 2021 r. o godz. 23.59.

  Wzór oświadczenia oraz listy kandydatów w poprzedniej wiadomości dot. rekrutacji.

  Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

   

 • Wesołych świąt!

  Wesołych świąt!

  Pogodnych i spokojnych świąt wielkanocnych, radości ze spotkań rodzinnych. Niech w czas Zmartwychwstania Pańskiego w Wasze serca wstąpi otucha, a wiara, nadzieja i miłość niech pomogą przetrwać ten trudny czas.

  Wesołego Alleluja!

 • Rekrutacja- listy kandydatów

  Rekrutacja- listy kandydatów

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także na podstawie Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 180 z późn. zm.) informuję, iż z powodu ograniczenia w dostępie do informacji w formie tradycyjnej obowiązek wynikający z Art. 158 ust. 4 Ustawy z dnia 16 grudnia 20216 r. Prawo Oświatowe o publikacji list wyników rekrutacji poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły zostaje zrealizowany również przez podanie list do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

  Po sprawdzeniu nazwiska dziecka na liście kandydatów należy złożyć w sekretariacie szkoły (do 8 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy szkoły) oświadczenie woli zapisu dziecka do SPzOI w Mrzeżynie.

  Oświadczenie woli można też przesłać na adres e-mail: rekrutacja@spzoimrzezyno.pl  

  Termin przysłania ww. oświadczenia w formie elektronicznej mija dn. 8 kwietnia 2021 r. o godz. 23.59.

  Wzór oświadczenia oraz listy kandydatów poniżej.

  Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

   

   

   

   

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Muzyką malowane- muzyczne impresje w sztuce” 2020/2021 został rozstrzygnięty!

  Młodzieżowy Dom kultury w Mysłowicach zorganizował ogólnopolski konkurs plastyczny, który miał na celu kształtowanie zdolności plastycznych poprzez  interpretowanie utworów muzycznych.

  Lena Przyszlak – uczennica klasy IIa otrzymała III miejsce w kategori klas I-III szkoły podstawowej.

  Lena w realistyczny sposób zinterpretowała krótki utwór muzyczny „Lot trzmiela” z opery rosyjskiego kompozytora Nikołaja Rimskiego- Korsakowa  Bajka o Carze Sałtanie

  Zuzanna Graczyk – otrzymała wyróżnienie w kategori klas IV- VI . Zuzia stworzyła abstrakcyjną i dynamiczną kompozycję plastyczną.

  Gratulujemy sukcesów artystycznych.

     Renata Jankowska  

 • Zmiana czasu pracy sekretariatu

  Zmiana czasu pracy sekretariatu

  W okresie od 30 marca do 9 kwietnia 2021 r. sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00-14.00. 

  Przepraszam za utrudnienia.

  Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

 • NASI WOLONTARIUSZE, JAK ZAWSZE ZWARCI I GOTOWI DO POMOCY !

  NASI WOLONTARIUSZE, JAK ZAWSZE ZWARCI I GOTOWI DO POMOCY !

  W niedzielę 25 kwietnia w Kołobrzegu zostanie przeprowadzona akcja Pola Nadziei. To już jedenasta kwesta na rzecz kołobrzeskiego hospicjum spod znaku żółtego żonkila – w zamian za datek wolontariusze wręczają darczyńcom żonkila. Wolontariusze przygotowują właśnie setki takich kwiatków z bibuły. Nasza szkoła kolejny raz włączyła się do tej akcji.  Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, nasi absolwenci  oraz uczniowie uczęszczający do szkolnej świetlicy przygotowali ponad 400 żonkili, które dostarczyliśmy pracownikom hospicjum.

  Szkolny Klub Wolontariatu.

   

 • UKRYTE DZIEDZICTWO – CO KRYJE POLSKA ZIEMIA?

  UKRYTE DZIEDZICTWO – CO KRYJE POLSKA ZIEMIA?

  W tym roku szkolnym uczniowie klas IV i V wzięli udział w projekcie UKRYTE DZIEDZICTWO – CO KRYJE POLSKA ZIEMIA?

  W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne i ćwiczenia warsztatowe. 

  UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów a także promocja tych działań w społeczeństwie.

  Przygotowane zajęcia kształtowały wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.

  Uczniowie podczas zajęć wcielali się w rolę archeologów i po zapoznaniu się z tajnikami ich pracy – dokonywali analizy źródeł historycznych.

  Ewa Idzi

 • DZIEŃ MATEMATYKI

  DZIEŃ MATEMATYKI

  14 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matematyki. Z tej okazji w klasach 1-3 przez kilka dni królowała matematyka. Dzieci brały udział w grach i zabawach matematycznych, dzięki którym miały okazję przekonać się, że matematykę da się lubić. Odbył się również konkurs matematyczny, który pozwolił wyłonić mistrzów matematyki. A zostali nimi : Julia Kramarz, Lena Weremczuk i Kamil Klucznik z klasy 1, Laura Piętak, Karina Kędroń i Nadia Chorążewicz z klasy 2 oraz Piotr Wiśniewski, Oliwier Olko i Kornel Hałuszko z klasy 3.

  Sandra Bemsz-Mickiewicz

 • WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

  WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

  Uczniowie klasy II wzięli udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „STOP COVID-19. Mamo, Tato – Zaszczep Się!, zorganizowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach, w ramach ogólnopolskiej akcji #Szczepimy Się!

  Miło nam ogłosić, że Nadia Chorążewicz i Laura Piętak otrzymały w tym konkursie wyróżnienie.

  Gratulacje!

 • KONKURSY PLASTYCZNE

  KONKURSY PLASTYCZNE

  Nasza szkoła realizuje program "Szkoła promująca zdrowie". W ramach działań promowania zdrowego stylu życia, uczniowie klasy I i II wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. ,,Zdrowe odżywianie ". Dzieci wykonały piękne, barwne i kreatywne prace plastyczne.

  Nasi uczniowie uczestniczyli również w innych ogólnopolskich konkursach plastycznych takich jak: ,,Motyla noga", ,,Muzyką malowane - muzyczne impresje w sztuce ".

  Działalność twórcza daje dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanych przez siebie prac.

  Renata Jankowska

 • ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – 22 marca 2021r.

  ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – 22 marca 2021r.

  Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

  Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych

  Czy oszczędzanie wody rozwiązuje problem z jej deficytem? A może są inne, mniej oczywiste sposoby, które może stosować każdy z nas? Tego wszystkiego dowiecie się dzięki prezentacji oraz przygotowanej przez Polską Akcję Humanitarną specjalnej animacji, która wyjaśni przyczyny niedoborów i pokaże jak można im zaradzić. Materiały edukacyjne otrzymacie od swoich wychowawców.

  Szkolny Klub Wolontariatu

 • Mały Konkurs Recytatorski

  Mały Konkurs Recytatorski

  W piątek, 5 marca w pałacowej Czytelni Głównej Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje miejsko-gminne Małego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie : Julia Kramarz, Maja Nowak, Nadia Chorążewicz, Kacper Szczygieł, Piotr Wiśniewski oraz Karina Kędroń. Komisja konkursowa oceniała pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację utworu, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu, pomimo swojego młodego wieku sprostali zadaniu.

  Z dumą informujemy, że uczennica klasy drugiej, Karina Kędroń uzyskała tytuł laureata i będzie reprezentowała naszą szkołę na kolejnym etapie rejonowym w Gryficach.

  Gratulujemy i życzymy powodzenia

  Anna Przeździecka

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  „Ponieważ żyli prawem wilka

  Historia o nich głucho milczy

  Pozostał po nich w kopnym śniegu

  Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.”

  /Zbigniew Herbert, Wilki/

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka.

  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

  Uczniowie naszej szkoły, aby uczcić ten dzień, podczas lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie zapoznawali się z materiałami źródłowymi i etiudami filmowymi dotyczącymi żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W ten sposób mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także poznać losy zamordowanych polskich oficerów.

  Ewa Idzi

strona:

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Aleja Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  (91)3866254

Galeria zdjęć