• Kronika szkoły- tak było...

    •                                                                         
                                                                        
     2009/2010r
     Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
     im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
      w Mrzeżynie
       
     Ważnym dokumentem świadczącym o różnorodnych działaniach szkoły jest kronika . Uczniowie na jej łamach opisują uroczystości szkolne, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i sportowych, umieszczają zdjęcia, wycinki prasowe dotyczące naszej szkoły.