• WAKACJE!
     • WAKACJE!

     • Słonecznych wakacji życzę wszystkim uczniom i nauczycielom. Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, żebyście spokojnie odpoczywali i nabierali sił do dalszej pracy- mam nadzieję, że stacjonarnej. Do zobaczenia we wrześniu.

      M. Skoneczna

    • OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE
     • OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE

     • Uczennica klasy Ia LILIANA DANIEL otrzymała wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci "BEZPIECZNIE NA WSI: NIE RYZYKUJESZ, GDY ZWIERZĘTA ZNASZ I SZANUJESZ".

      W konkursie wzięło udział 1112 uczniów ze 136 szkół podstawowych. 
      Gratulujemy sukcesów artystycznych.

      Renata Jankowska

    • Podsumowanie współpracy szkoły z Polską Akcją Humanitarną
     • Podsumowanie współpracy szkoły z Polską Akcją Humanitarną

     • W mijającym roku szkolnym w ramach współpracy z PAH realizowaliśmy program „Godziny wychowawcze ze Światem”. To całoroczny cykl zajęć, który był zaproszeniem do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności zarówno w lokalnym, jak i globalnym wymiarze. Zajęcia realizujące tematykę problemów globalnych prowadzone były na lekcjach WOS, historii, geografii, godzinach wychowawczych, podczas apeli. Uczestniczyliśmy także w programie PAH „Światowy Dzień Wody”. Ponadto w okresie nauki zdalnej koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyli w specjalistycznych e-szkoleniach, których celem jest przekazanie wiadomości dzieciom i młodzieży niezbędnej do propagowania wolontariatu i działań edukacyjnych. Były to następujące szkolenia: „7 dnia dla wody i klimatu”, „(Nie) prawdziwe zdjęcia. Jak fotografia kształtuje rzeczywistość?”, „Czy tylko źli ludzie mogą być rasistami?”

      Koordynatorzy SKW  Ewa Idzi, Mariola Kamińska

    • Ostateczne wyniki rekrutacji 2020/2021
     • Ostateczne wyniki rekrutacji 2020/2021

     • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i czasowym zamknięciu placówki oświatowej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, a także na podstawie Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuję, iż z powodu braku możliwości realizacji obowiązku wynikającego z Art. 158 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe o publikacji list wyników rekrutacji szkolnej poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, zostają one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

      M. Skoneczna- dyrektor szkoły

      Pod poniższymi linkami znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w r. szk. 2020/2021:

    • PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z UNICEF
     • PODSUMOWANIE WSPÓŁPRACY Z UNICEF

     • Nasza szkoła już od kilku lat współpracuje z UNICEF realizując różne akcje charytatywne i programy edukacyjne.
      W październiku nasi wolontariusze wzięli udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym Motywem przewodnim akcji młodych w Trzebiatowie było hasło: „Dość słów, teraz czyny!”. Strajk rozpoczął się przed ratuszem miejskim. Uczniowie odczytali swoje postulaty, a następnie przemaszerowali ulicami miasta. Jednym z postulatów skierowanym do mediów było żądanie, aby właśnie one wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem. W dniu 20 listopada uczniowie szkoły świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W ramach święta odbył się apel, podczas którego wolontariusze przedstawili prezentację dotyczącą Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrani byli na niebiesko. Przez cały tydzień w szkole i przedszkolu podejmowane były różne inicjatywy promujące prawa dziecka: były zajęcia edukacyjne, tworzono plakaty, odbywały się gry i zabawy integracyjne. W listopadzie i grudniu nasze działania były skierowane na pomoc dzieciom w Nigrze. Sytuacja dzieci w tym kraju jest dramatyczna. Nie mogliśmy pozostać obojętni i zorganizowaliśmy loterię fantową. Dzięki uzyskanym środkom i przekazaniu ich mogliśmy pomóc w zakupie miesięcznej terapii leczenia niedożywienia (90 porcji ratujących życie żywności terapeutycznej dla umierającego z głodu dziecka w Nigrze). Uczniom i nauczycielom podobały się tematyczne miesiące z UNICEF. Dzieci i młodzież chętnie słuchają i włączają się w różne proponowane aktywności. W czasie ogłoszenia pandemii Covid-19 na stronie internetowej szkoły zamieszczaliśmy informacje zaproponowane przez UNICEF. Ponadto braliśmy udział w akcjach PAH „Godziny wychowawcze ze Światem”. Od kilku lat uczestniczymy w programie „Adopcja na odległość” i opiekujemy się chłopcem z Misji Kipsing. Od trzech lat nasi wolontariusze uczestniczą w Zachodniopomorskim Forum Wolontariatu w Szczecinie, gdzie prezentują różne akcje i wymieniają się doświadczeniami. W grudniu 2019 r. naszym tematem przewodnim podczas Forum był „Klimat i zmiany klimatyczne”. Cieszymy się, że od dłuższego już czasu możemy współpracować z UNICEF i korzystać z wielkiego doświadczenia specjalistów z obszaru edukacji globalnej.

      Ewa Idzi, Mariola Kamińska

       

       

    • UNICEF A KORONAWIRUS
     • UNICEF A KORONAWIRUS

     • Informacje o chorobie (COVID-19) wywoływanej przez koronawirusa (SARS-Cov-2) docierają do nas ze wszystkich stron. Niezwykle ważna jest świadomość, jak chronić przed nią siebie oraz swoich bliskich. Na stronie https://unicef-koronawirus.pl/  znajdziesz wiarygodne i sprawdzone informacje, poparte najnowszymi dowodami naukowymi, a także wskazówki dla rodziców i nauczycieli oraz materiały dla mediów. Należy pamiętać, aby czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł, takich jak UNICEF i Światowa Organizacja Zdrowia. UNICEF nieustająco współpracuje z globalnymi ekspertami ds. Zdrowia, aby zapewnić Wam najdokładniejsze informacje. Są to informacje, którym można zaufać, opierające się na najnowszych dowodach naukowych. Polecamy!

      M. Kamińska

    • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • Przypominam, że w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r. ósmoklasiści przystąpią do egzaminu na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły na godz. 8.20 i postępują zgodnie z poleceniami nauczycieli. Proszę nie przynosić telefonów i długopisów ścieralnych.

      Dla pozostałych uczniów szkoły podstawowej ww. dni są dniami dyrektorskimi- wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym żadnych zajęć w szkole nie będzie.

      Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

    • Dzień dyrektorski
     • Dzień dyrektorski

     • Najbliższy piątek, 12 czerwca 2020 r., to dzień dyrektorski. Sekretariat szkoły tego dnia będzie nieczynny.

      Dyżur telefoniczny- 661150073.

      Skrzynka email: pgmmrzez@interia.pl  oraz sekretariat@spzoimrzezyno.pl 

      Za utrudnienia przepraszamy.

    • Rekrutacja 2020/2021- wyniki postępowania uzupełniającego
     • Rekrutacja 2020/2021- wyniki postępowania uzupełniającego

     • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i czasowym zamknięciu placówki oświatowej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie, a także na podstawie Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuję, iż z powodu braku możliwości realizacji obowiązku wynikającego z Art. 158 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe o publikacji list wyników rekrutacji szkolnej poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, zostają one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

      Wszelkie sprawy związane z rekrutacją - pytania, uwagi, dokumenty, w tym potwierdzenie woli zapisu dziecka do SPzOI i inne- proszę kierować na adres skrzynki e-mail: rekrutacja@spzoimrzezyno.pl.

      Treść oświadczenia woli zapisu dziecka jest zamieszczona na każdej z list zakwalifikowanych kandydatów. Termin przysłania ww. oświadczenia mija dn. 18 czerwca 2020 r.

      Uprzejmie proszę rodziców, którzy jeszcze nie potwierdzili woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w kwietniu, o niezwłoczne dopełnienie tego obowizązku pod rygorem wykreślenia dziecka z listy kandydatów.

      Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

    • Kontynuujemy kształcenie na odległość
     • Kontynuujemy kształcenie na odległość

     • Minister Edukacji Narodowej dn. 3 czerwca 2020 r. podpisał rozporządzenie, na podstawie którego szkoły będą kontynuowały kształcenie na odległość do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, czyli do 26 czerwca. Oznacza to, że do końca roku szkolnego lekcje będą prowadzone online lub w dotychczasowej formie ustalonej z nauczycielami.

      O szczegółach związanych z zakończeniem roku szkolnego i ewentualnym odbiorem świadectw poinformuję w późniejszym terminie.

      Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły

     • PRACE PLASTYCZNE ONLINE

     • Podczas pracy zdalnej uczniowie naszej szkoły wykonali wiele pięknych i oryginalnych prac plastycznych. Pomimo trudnych tematów, takich jak : rozeta, prace w 3 D i złudzenia optyczne, poradzili oni sobie z tym zadaniem znakomicie.

      Prace w zakładce Album fotograficzny.

      Renata Jankowska

     • WYRÓŻNIENIE NASZEJ UCZENNICY

     • Z radością informuję, że uczennica klasy pierwszej - Laura Piętak zdobyła wyróżnienie  w konkursie z okazji Dnia Ziemi pt.,,O Ziemię dba się tu - nie tylko w jej dniu!” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zadanie polegało na przedstawieniu dowolną techniką hasła: ,,O Ziemię dba się tu-nie tylko w jej dniu!” Laura wykonała grę planszową.


      Serdeczne gratulacje

      Sandra Bemsz-Mickewicz

    • Dziś Dzień Dziecka!
     • Dziś Dzień Dziecka!

     • Z tej okazji wszystkim dzieciom, małym i dużym, składam najlepsze życzenia: radości, uśmiechu, samych dobrych ocen i spełnienia wszelkich marzeń.

      Małgorzata Skoneczna- dyrektor szkoły