Nawigacja

Co słychać w szkole... Szkoła z pasją Tydzień Edukacji Globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub szkół UNICEF Dostrzec innych VII ztot szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Humanitarna Mikołajki w cerkwi Sprawozdanie WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA VIII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu BIWAK INTEGRACYJNY W REWALU Kampania edukacyjna WWF:KOMPENDIUM WIEDZY DLA NAUCZYCIELI Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1 Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 2 USŁYSZEĆ AFRYKĘ Z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pasowanie na czytelnika 2013 „Dzień Dobrych Uczynków” w naszej szkole 2013 CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI DZIEŃ ZMIAN RAPORT - DZIEŃ ZMIAN Baw się i bądź bezpieczny STOP DOPALACZOM II EDYCJA PROGRAMU "Baw się i badź bezpieczny" MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy- mozliwe czy nie? Dzieciństwo bez przemocy CERTYFIKAT V edycja Szkoły bez przemocy Podsumowanie V edycji Szkoły bez przemocy Jesteśmy w VI edycji Szkoły bez przemocy AKCJA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PROJEKT NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZEYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - zdjęcia z realizacji projektuu

Projekty i inne działania

Sprawozdanie

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE „SZKOŁA HUMANITARNA”
 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MRZEŻYNIE

 

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie

Tytuł działania: Milenijne Cele Rozwoju; Prawa człowieka; Prawa dziecka i ucznia; Łamanie praw dziecka w Polsce i na Świecie; Mniejszości narodowe gminy trzebiatowskiej.

Koordynatorzy: Mariola Kamińska i Beata Świątek

Osoby współpracujące: Bożena Brona, Iwona Klejna, Jadwiga Brzezińska, Jolanta Polanowska – Szpak, Ewa Idzi, Anna Ścibisz, Danuta Witkowska, Dorota Filipowicz, Dorota Skrzypińska – Rzońca, Edyta Figura, Teresa Żbikowska, Renata Jankowska, Roma Szwemin, Małgorzata Sereda, Aleksandra Klonowska, Małgorzata Lewicz, Karina Romul-Kopeć, Lidia Gryglas.

Termin: od 30 września do 16 stycznia 2009 r.

 

O nas

 

            Od ubiegłego roku szkolnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie szczególnie zainteresowaliśmy się zagadnieniami zarówno edukacji globalnej, jak i w ogóle humanitaryzmu, pomagania. W naszej szkole sporo dzieje się dobrego w tym zakresie. Przede wszystkim jest u nas wiele dzieci potrzebujących pomocy pod wieloma względami: przemoc w rodzinie, bieda, brak opieki rodzicielskiej itp.

            Najważniejszym jednak powodem jest to, że pomagać każdy może, że pomagać trzeba, że pomaganie kształtuje pozytywne postawy każdego człowieka i daje satysfakcję.

 

Cele edukacyjne działań:

 

 • Zapoznanie uczniów i nauczycieli z ideą projektu Szkoła Humanitarna, Milenijnymi Celami Rozwoju, ideą Tygodnia Edukacji Globalnej;
  • Zapoznanie społeczności szkolnej z prawnymi podstawami praw człowieka, praw dziecka;
   • Przedstawienie praw dziecka;
    • Przedstawienie praw i obowiązków ucznia; Zaangażowanie uczniów i włączenie do wspólnych zabaw, wspólnego działania;
     • Ukazanie przykładów łamania praw dziecka w Polsce i na Świecie;
      • Zaangażowanie uczniów i rodziców do akcji charytatywnych na rzecz pomocy innym;
       • Przedstawienie przykładów różnych kultur i tradycji społeczności żyjących w naszej gminie; < >Kształtowanie właściwych postaw młodzieży.Opis działań:

         

                    W działania związane z przedstawioną tematyką zaangażowało się wielu uczniów i nauczycieli nie tylko gimnazjum, ale również  szkoły podstawowej – (jesteśmy zespołem szkół). Ciekawostką jest fakt, że wielu uczniów, po pierwszym apelu zgłaszało,  do nas koordynatorów, chęć pracy nad zadaniami. Bardzo nas to ucieszyło.

                    W działania zaangażowało się 6 nauczycieli gimnazjum, 5 nauczycieli klas IV i VI, 2 nauczycielki klasy III szkoły podstawowej oraz 2 nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w zespołach edukacyjno – terapeutycznych. Do zadań włączyły się także: nauczycielka ze świetlicy szkolnej i nauczycielka sztuki. Łącznie 17 nauczycieli oraz około 100 uczniów. Odbiorcami byli głównie uczniowie (około 200 dzieci i młodzieży), inni nauczyciele i personel szkoły oraz zaproszeni goście np.: przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Trzebiatowie.

        W wyniku przeprowadzonych działań powstały następujące materiały wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:

        <!

        < >Plakaty dotyczące praw dziecka Prezentacje multimedialne
       • Zdjęcia
       • Scenariusze zajęć wykonane przez nauczycieli
       • Piosenka o prawach i obowiązkach dziecka – do znanej melodii słowa ułożyła nauczycielka sztuki
       • Ankieta
       • Sprawozdanie z badań ankietowych
       • Informacja w gazetce szkolnej poświęcona powyższym zagadnieniom
       • Informacja na stronie internetowej szkoły Szkoła w zakresie działań współpracowała z
       • Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (pan Janusz Korzeniowski – Szczecin)
       • Polską Akcją Humanitarną (pan Tadeusz Szczepaniak – Kraków, pani Joanna Żapielska – Warszawa)
       • Polskim Czerwonym Krzyżem (pani Karolina Bartosiak)
       • Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury (pani dyr. Renata Korek)
       • Trzebiatowskim Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej
       • Stowarzyszeniem Mniejszości Ukraińskiej (pani Nadia Pylat, pan Sławomir Bilo)
       • Osobami indywidualnymi
       •  

        Wnioski i rekomendacje

                    Większość zaplanowanych zadań udało się nam zrealizować. Niektóre nie były planowane, ale wynikły całkiem spontanicznie.

                    Nie udało się nam zrealizować zadania związanego z Afganistanem – jako jednego z przykładów łamania praw dziecka. To zadanie chcemy zrealizować w drugim półroczu. Będzie to spotkanie z żołnierzem służącym w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie oraz zadanie - czytanie „Magicznych bajek afgańskich” dla dzieci.

                    19 grudnia odbyła się w szkole wigilia na którą zaprosiliśmy przedstawicieli mniejszości naszej trzebiatowskiej gminy. 21 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z opiekunami zostali zaproszeni do greckokatolickiej cerkwi w Trzebiatowie na spotkanie z Mikołajem.

                    13 stycznia w szkole gościliśmy grupę dzieci z przedstawieniem Jasełek ukraińskich pod kierunkiem nauczycielki języka ukraińskiego pani Nadii Pylat. Natomiast 16 stycznia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne już „Spotkanie czterech Świec”- przepiękne prezentacje kolęd katolickich, greckokatolickich, prawosławnych, ewangelickich . Cieszymy się, że wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego  byliśmy uczestnikami tej uroczystości.

         

                    Chciałabym jeszcze dodać, że w realizacji wszystkich zadań bardzo pomocne są dla nas materiały otrzymane na szkoleniach, gotowe, ciekawe scenariusze zajęć no i oczywiście współpraca z koordynatorami projektów i szkołami zaangażowanymi w działania edukacji humanitarnej.

         

         

         

                                                                                                                                                                                                      Mariola Kamińska i Beata Świątek

         

         

         

        Działania

         

        Formy działań/przebieg działań

         

        Grupa docelowa

         

        Liczba uczestników działań

         

        Efekty uzyskane

         

        Uwagi

         

        Wprowadzenie

        do przedsięwzięcia

         

         

        Apel „Czas pomóc

        Innym”

        - prezentacja multimedialna

        - występ uczniów

        - losowanie Milenijnych Celów Rozwoju przez poszczególne klasy do opracowania na lekcjach wychowawczych

        - rozdanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów.

         

        Wykonanie gazetki w hollu szkoły: Szkoła Humanitarna, Milenijne Cele Rozwoju

         

         

        Klasa III SP, klasa VI ai, VI bi, Zespoły edukacyjno – terapeutyczne SP i PG, Klasa I ai PG, II ai PG, II bi PG

         

        ok. 25 osób

         

        Zapoznanie uczniów i nauczycieli z idea projektu Szkoła Humanitarna, Milenijne Cele Rozwoju, Tydzień Edukacji Globalnej,

        Uwrażliwienie młodzieży na problemy Świata;

         

         

        Czas realizacji -październik

         

        Odpowiedzialni -

        Mariola Kamińska

        Beata Świątek Samorząd Uczniowski

        Nauczycielki nauczania zintegrowanego: D. Skrzypińska-Rzońca, D. Filipowicz

         

         

        Udział w akcji PCK „Stop malarii”

         

        Sprzedaż kartek i zbiórka pieniędzy

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Ok. 10 uczniów SU

         

        Uświadomienie uczniom, że pomagać można i trzeba, kształtowanie postawy humanitaryzmu;

         

        Czas realizacji - październik/listopad

         

        Odpowiedzialni -

        Mariola Kamińska

        Beata Świątek

        Ewa Idzi

        Samorząd Uczniowski

        Chętni wychowawcy klas

         

         

        Udział w akcji PCK „Siatka za siatkę”

         

        Zbiórka pieniędzy na zakupienie siatek przeciw komarom

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Ok. 10 uczniów SU

         

         

        Czas realizacji - październik/listopad

         

        Odpowiedzialni -

        Mariola Kamińska

        Beata Świątek Samorząd Uczniowski

        Chętni wychowawcy klas

         

         

        Kampania informacyjna na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia

         

         

        Wykonanie gazetki w hollu szkoły: Prawa dziecka

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        5 uczniów SU,                    7 uczniów  zespołu edukacyjno-terapeutycznego pod kierunkiem nauczyciela

         

         

        Zapoznanie społeczności szkolnej z prawnymi podstawami praw człowieka, praw dziecka;

        Przedstawienie praw dziecka;

        Przedstawienie praw i obowiązków ucznia;

         

         

        Czas realizacji: 17-23 listopada Tydzień Edukacji Globalnej

         

        Odpowiedzialni-

        Mariola Kamińska

        Samorząd Uczniowski

        Uczniowie ZET PG

         

        Apel dotyczący praw i obowiązków dziecka, ucznia

        - prezentacja multimedialna

        - występ uczniów „Jak sroczka swe dzieci praw i obowiązków uczyła”

         

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Ok. 25 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

         

         

        Czas realizacji: 17-23 listopada
        Tydzień Edukacji Globalnej
        <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
        <!--[endif]-->

        Odpowiedzialni -

        Roma Szwemin

        Renata Jankowska i uczniowie zespołu wokalnego

        Beata Świątek

        Mariola Kamińska

        Samorząd Uczniowski

         

         

        Prezentacja plakatów przygotowanych przez klasy na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Przedstawiciele poszczególnych klas

         

        Zaangażowanie uczniów i włączenie do wspólnych zabaw, wspólnego działania;

         

         

        Czas realizacji: 17-23 listopada
        Tydzień Edukacji Globalnej

         

        Odpowiedzialni -

        wychowawcy klas

         

         

         

        Ankieta na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia

         

         

         

         

         

        Czas realizacji:

        grudzień

         

        Odpowiedzialni -

         

        Roma Szwemin

        Renata Jankowska

        Beata Świątek

         

        Udział w realizacji zadania Polskiej Akcji Humanitarnej „Akcja Edukacja”

         

        Sprzedaż ołówków (pozyskanie środków na budowę szkoły w Afganistanie)

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Ok. 10 uczniów SU

         

        Uświadomienie uczniom, że pomagać można i trzeba, kształtowanie postawy humanitaryzmu;

         

         

        Samorząd Uczniowski

        Beata Świątek

         

         

        Walka z ubóstwem

         

        Zbiórka artykułów spożywczych oraz pozyskanie środków ze sprzedaży kartek świątecznych na paczki świąteczne dla najuboższych uczniów naszej szkoły

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Poszczególne klasy i indywidualni nauczyciele

         

        Zachęcanie do podejmowania działań charytatywnych, wolontariatu;

         

        Czas realizacji:

        grudzień

         

        Odpowiedzialni -

         

        Wychowawcy klas

        Samorząd Uczniowski

        Ewa Idzi

        Beata Świątek

        Dorota Filipowicz

         

         

        Przedstawienie przykładów łamania praw dziecka w Polsce i na Świecie

         

         

        Apel „Kolory pamięci”

        - prezentacja multimedialna

        - inscenizacja przygotowana przez uczniów

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Kl. VI ai, kl. VI Bi

        10 uczniów SU

        Uczniowie Kółka Misyjnego – 8 osób

         

        Zapoznanie uczniów z przykładami łamania praw człowieka, praw dziecka;

        Kształtowanie postaw uwrażliwiających na krzywdę, zwłaszcza dziecka;

        Rozwijanie empatii i solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia;

        Uświadomienie obecności obowiązków ucznia, dziecka;

         

         

         

        Czas realizacji: 08.12.2008 r.

         

        Odpowiedzialni -

         

        Samorząd Uczniowski

        Beata Świątek

        Mariola Kamińska

        Jolanta Polanowska- Szpak

        Edyta Figura

        Teresa Żbikowska

         

         

        - Prezentacja plakatów na temat Milenijnych Celów Rozwoju przygotowanych przez klasy na godzinach wychowawczych

         

         

         

         

        Włączenie młodzieży do wspólnych zabaw, wspólnego działania;

         

        Czas realizacji: 10.12.2008 r.

         

        Odpowiedzialni -

         

        Wychowawcy klas

         

        Nawiązanie współpracy z Mniejszością Niemiecką i Ukraińską naszej Gminy

         

         

        Apel wigilijny „Wielokulturowość świąt Bożego Narodzenia”

        - inscenizacje wykonane przez uczniów

        - śpiewanie kolęd w języku polskim, niemieckim, angielskim

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Kl. IV ai, Kl. VI Bi, kl. VI ai, kl. III ai PG

        Uczniowie SU

        Łącznie ok. 25 osób

         

        Przedstawienie przykładów różnych kultur i tradycji społeczności żyjących w naszej gminie;

         

         

        Czas realizacji: 19.12.2008 r.

         

        Odpowiedzialni -

         

        Anna Ścibisz

        Mariola Kamińska

        Beata Świątek

        Jolanta Polanowska-Szpak

        Karina Romul-Kopeć

        Aleksandra Klonowska

        Renata Jankowska

        Małgorzata Lewicz

         

         

        Wycieczka do Trzebiatowa na

        „Spotkanie z Mikołajem” w greckokatolickiej cerkwi

         

        Uczestniczenie w ceremonii mszy św. w obrządku greckokatolickim oraz w spotkaniu z Mikołajem zorganizowanym dla dzieci ukraińskich

         

         

        Uczniowie SU

         

        7 uczniów kl. VI z Samorządu Uczniowskiego

         

        Poznanie tradycji związanych z obrządkiem greckokatolickim;

        Integracja i wspólne świętowanie, wspólna  zabawa;

         

         

        Czas realizacji: 21.12.2008 r.

         

        Odpowiedzialni -

         

        Beata Świątek

        Mariola Kamińska

         

         

        Spotkanie integracyjne z grupą dzieci Mniejszości ukraińskiej w naszej szkole – przedstawienie JASEŁKA

         

        Wizyta grupy dzieci – przedstawicieli Mniejszości ukraińskiej pod kierunkiem nauczycielki j. ukraińskiego p. Nadii Pylat w naszej szkole – przedstawienie JASEŁKA,

        Słodki poczęstunek

         

         

        Cała społeczność szkolna

         

        Uczniowie SU pod kierunkiem p. E. Idzi, M. Kamińskiej, B. Świątek

        Zaangażowani rodzice

        Zespół edukacyjno-terapeutyczny PG

         

        Poznanie tradycji związanych z obrządkiem greckokatolickim;

        Integracja i wspólne świętowanie, wspólna  zabawa;

         

         

        Czas realizacji: 13.01.2009 r.

         

        Odpowiedzialni -

         

        Ewa Idzi

        Beata Świątek

        Mariola Kamińska

         

         

        Trzebiatowskie „Spotkanie czterech świec”

         

         

        Wyjazd grupy uczniów SU na „Spotkanie czterech świec” w Kościele Garnizonowym w JW w Trzebiatowie

         

         

        Uczniowie SU

         

        Uczniowie SU

         

        Nawiązanie do zwyczaju zapalania świec przez przedstawicieli czterech Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego i ewangelickiego. Prezentowanie sposobów przeżywania Świąt Bożego Narodzenia

        Integracja i wspólne świętowanie.

         

         

        Czas realizacji: 13.01.2009 r.

         

        Odpowiedzialni -

         

        Ewa Idzi

        Beata Świątek

        Mariola Kamińska

         

         

         

         

        Legenda:

        SP – szkoła podstawowa

        PG – publiczne gimnazjum

        ZET SP – zespół edukacyjno-terapeutyczny przy szkole podstawowej

        ZET PG -  zespół edukacyjno-terapeutyczny przy publicznym gimnazjum

        SU – samorząd uczniowski

        „i” – klasa integracyjna

         

         

         

         

                                                                                                                                                                             Mariola Kamińska i Beata Świątek

                   

 

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć