Nawigacja

Co słychać w szkole... Szkoła z pasją Tydzień Edukacji Globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub szkół UNICEF Dostrzec innych VII ztot szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Humanitarna Mikołajki w cerkwi Sprawozdanie WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA VIII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu BIWAK INTEGRACYJNY W REWALU Kampania edukacyjna WWF:KOMPENDIUM WIEDZY DLA NAUCZYCIELI Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1 Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 2 USŁYSZEĆ AFRYKĘ Z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pasowanie na czytelnika 2013 „Dzień Dobrych Uczynków” w naszej szkole 2013 CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI DZIEŃ ZMIAN RAPORT - DZIEŃ ZMIAN Baw się i bądź bezpieczny STOP DOPALACZOM II EDYCJA PROGRAMU "Baw się i badź bezpieczny" MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy- mozliwe czy nie? Dzieciństwo bez przemocy CERTYFIKAT V edycja Szkoły bez przemocy Podsumowanie V edycji Szkoły bez przemocy Jesteśmy w VI edycji Szkoły bez przemocy AKCJA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PROJEKT NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZEYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - zdjęcia z realizacji projektuu

Projekty i inne działania

Szkoła Humanitarna

 

 

 

„Szkoła Humanitarna”O idei projektu, jaka przyświeca Polskiej Akcji Humanitarnej oraz szkołom zaangażowanym w jego realizację

 Idea tytułu „Szkoły Humanitarnej” powstała, aby:

 • Zmotywować uczniów i nauczycieli do wprowadzania w życie codzienne szkoły wartości humanitarnych.
  • Kształtować postawy otwarte na innych ludzi a młodzież uwrażliwić na to, co dzieje się wokół nich. Szkoła bowiem jest miejscem, które powinno uczyć idei pomocy i szacunku do drugiego człowieka oraz pobudzać do działania.
   • Rozbudzić zainteresowania młodych ludzi tym, jak pomagać innym w potrzebie, jak walczyć z uprzedzeniami, które napotykamy na każdym kroku w swoim najbliższym otoczeniu.
    • Pokazać uczniom możliwości i sposoby działania, jakie są w zasięgu ich ręku, poprzez uświadomienie jak wiele od nich zależy < >Pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania o sensie pomagania i otwartości.

     Zaangażowanie się w realizację różnych zadań, jak zorganizowanie apelu, akcji charytatywnej, pogadanki, wykonanie gazetki tematycznej, czy innego zadania, przyczynia się do wykorzystania w działaniu posiadanej przez uczniów wiedzy i zainteresowań. Umożliwia wykorzystanie jej w praktyce i pobudza do zastanowienia się nad zagadnieniami pozornie na co dzień odległymi.
     Istotą naszego działania jest uświadomienie sobie naszej roli – pojedynczego człowieka – na życie innych, nie tylko w najbliższym otoczeniu, lecz także w krajach Globalnego Południa, gdzie żyją ludzie mający takie samo prawo do godnego życia jak my. Uświadomienie sobie własnej roli w procesach, jakie zachodzą w świecie pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji w życiu codziennym.
     Chcemy, aby pomoc nie była sposobem na pozbycie się tego co jest nam niepotrzebne, lecz pokazaniem, że potrafimy się podzielić tym, co posiadamy. Nie zawsze są to środki materialne. Może to być szacunek i zrozumienie okazane drugiemu człowiekowi. Wtedy dopiero możemy zacząć pomagać.
     Poprzez projekt „Szkoły Humanitarnej” pragniemy uwrażliwić szkoły, aby były miejscem przyjaznym dla „inności” i „różnorodności”, aby szczególnie zwracały uwagę na poszanowanie godności innego człowieka. Sprzyja temu wymóg współpracy pomiędzy uczniami oraz nauczycielami. Wspólnie wykonywane zadania oraz wspólna za nie odpowiedzialność przyczynić się ma do utworzenia przestrzeni współpracy na zasadzie partnerstwa i porozumienia pomiędzy uczestnikami projektu.

     Tytuł „Szkoły Humanitarnej” jest zwieńczeniem pracy społeczności szkolnej. Jednocześnie ma on być zachętą do dalszych działań realizujących idee projektu. Zależy nam, aby ten tytuł nie był tylko jednorazowym wydarzeniem, ale też deklaracją szkół uczestniczących w projekcie do podjęcia długofalowego wysiłku kultywowania wartości humanitarnych, takich jak: szacunek dla godności człowieka, świadomość odpowiedzialności za swoje działania w wymiarze globalnym, zrozumienie i poszanowanie dla inności czy gotowość niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym.

      

                     Treść idei projektu zaczerpnięta ze strony Polskiej Akcji Humanitarnej

      

     http://www.pah.org.pl/edukacja_humanitarna,o_edukacji_humanitarnej,

      

      

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć