Nawigacja

Co słychać w szkole... Szkoła z pasją Tydzień Edukacji Globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub szkół UNICEF Dostrzec innych VII ztot szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Humanitarna Mikołajki w cerkwi Sprawozdanie WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA VIII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu BIWAK INTEGRACYJNY W REWALU Kampania edukacyjna WWF:KOMPENDIUM WIEDZY DLA NAUCZYCIELI Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1 Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 2 USŁYSZEĆ AFRYKĘ Z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pasowanie na czytelnika 2013 „Dzień Dobrych Uczynków” w naszej szkole 2013 CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI DZIEŃ ZMIAN RAPORT - DZIEŃ ZMIAN Baw się i bądź bezpieczny STOP DOPALACZOM II EDYCJA PROGRAMU "Baw się i badź bezpieczny" MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy- mozliwe czy nie? Dzieciństwo bez przemocy CERTYFIKAT V edycja Szkoły bez przemocy Podsumowanie V edycji Szkoły bez przemocy Jesteśmy w VI edycji Szkoły bez przemocy AKCJA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PROJEKT NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZEYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - zdjęcia z realizacji projektuu

Projekty i inne działania

Dostrzec innych

 Dostrzec innych. Pomoc humanitarna na świecie.

Świat coraz częściej dotykają katastrofy humanitarne. Zarówno wojny jak i klęski żywiołowe takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, czy susze, burzą codzienny spokój rodzin i stawiają wszystkich ich członków w sytuacji ekstremalnej – walki o życie i przetrwanie. W takich sytuacjach UNICEF rozpoczyna pomoc humanitarną. Pomoc, która ma zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i ich rodzin i dać im szanse na przeżycie.
W 2010 roku aż w 27 państwach UNICEF prowadził  programy humanitarne.

10 grudnia 2010 roku Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie została przyjęta do udziału w Ogólnopolskim Programie UNICEF„Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie”.

Założeniem UNICEF oraz nas pedagogów zgłaszających szkołę do programu jest dążenie, aby uczniowie zrozumieli jak ważną wartością staje się dostęp do czystej wody, pożywienia, leków czy edukacji w sytuacji  konfliktu lub klęski żywiołowej. Czasem w ciągu jednego dnia rzeczy oczywiste
i łatwo osiągalne stają się marzeniem dla milionów dzieci na świecie. 

Dwa lata temu Publiczne Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie uczestniczyło już w podobnym projekcie. Był to całoroczny, ogólnopolski projekt edukacyjny PAH „Szkoła humanitarna” za realizację którego zdobyliśmy certyfikat szkoły humanitarnej.

Aktualnie proponowany uczniom program UNICEF„Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie” trwać będzie zaledwie dwa miesiące. Cieszymy się ogromnie, że możemy w nim uczestniczyć.

 Celem programu jest:

 • uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej,
 • zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami,  w ramach których  UNICEF  organizuje pomoc humanitarną: czysta woda pitna, żywność, edukacja

termin realizacji:

zgłoszenie do programu: 7 – 17 grudnia  2010r.
realizacja: 7 grudnia 2010r. - 15 lutego 2011r.

co proponujemy:

 • przeprowadzenia ciekawych zajęć na podstawie udostępnionych przez UNICEF materiałów dydaktycznych
 • przygotowanie: gazetki szkolnej, apelu, przedstawienia o tematyce pomocy humanitarnej
 • inne działania tworzone przez społeczność szkolną będą dodatkowym atutem programu

 UNICEF zapewnia:

 • gotowe scenariusze lekcji
 • materiały pomocnicze dla nauczycieli do scenariusza lekcji.
 • prezentacje multimedialne
 • zdjęcia tematyczne z różnych części świata ilustrujące poruszane zagadnienia
 • filmy

Szkolni koordynatorzy programu to panie: Ewa Idzi, Beata Świątek i Irena Winturska.
Koordynatorem odpowiedzialnym za współpracę z UNICEF jest Mariola Kamińska.

 

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO
 „Dostrzec innych. Pomoc humanitarna”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Program „Dostrzec innych. Pomoc humanitarna” jest programem edukacyjnym opracowanym i przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF, zwany w dalszej części UNICEF.

 

II. Cel programu

§ 2

a) uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej,

 

b) zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną: edukacja, żywność, woda pitna

 

III. Uczestnicy programu

§ 3

W programie mogą wziąć udział wszystkie szkoły, które zarejestrują się do programu w dniach 7 – 17 grudnia 2010 roku.

 

IV. Zasady uczestnictwa

§ 4

Szkoły, które chcą wziąć udział w programie muszą:

a) Zgłosić się do programu w terminie 7 – 17 grudnia 2010 roku.

b) Przeprowadzić przynajmniej w 25% klas 3 zajęcia w oparciu o materiały edukacyjne UNICEF.

c) Przygotować gazetkę szkolną oraz apel lub/i przedstawienie w okresie 7 grudnia 2010 – 15 lutego 2011 roku.

c) Wypełnić raport końcowy na stronie UNICEF do 15 lutego 2011 roku.

 

V. Zobowiązania UNICEF

§ 6

Wszystkie szkoły, które zgłoszą się do programu oraz wypełnią raport końcowy w terminie, otrzymają od UNICEF dyplom oraz zaświadczenie dla koordynatora.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 6

a) Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować na adres Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF: Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa, Tel: 56 80 333, e-mail: szkoly@unicef.pl.

b) Informacje uzyskane od uczestników konkursu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów informacyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć