Nawigacja

Co słychać w szkole... Szkoła z pasją Tydzień Edukacji Globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub szkół UNICEF Dostrzec innych VII ztot szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Humanitarna Mikołajki w cerkwi Sprawozdanie WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA VIII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu BIWAK INTEGRACYJNY W REWALU Kampania edukacyjna WWF:KOMPENDIUM WIEDZY DLA NAUCZYCIELI Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1 Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 2 USŁYSZEĆ AFRYKĘ Z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pasowanie na czytelnika 2013 „Dzień Dobrych Uczynków” w naszej szkole 2013 CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI DZIEŃ ZMIAN RAPORT - DZIEŃ ZMIAN Baw się i bądź bezpieczny STOP DOPALACZOM II EDYCJA PROGRAMU "Baw się i badź bezpieczny" MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy- mozliwe czy nie? Dzieciństwo bez przemocy CERTYFIKAT V edycja Szkoły bez przemocy Podsumowanie V edycji Szkoły bez przemocy Jesteśmy w VI edycji Szkoły bez przemocy AKCJA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PROJEKT NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZEYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - zdjęcia z realizacji projektuu

Projekty i inne działania

NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne

Projekt pn. : „Nauka kluczem do przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ
W PROJEKCIE UNIJNYM PN.

„ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI”

I. INFORMACJE O PROJEKCIE.

 1. Projekt „Nauka kluczem do przyszłości” realizowany jest przez Gminę Trzebiatów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie nr UDA-POKL.09.01.02-32-048/12-00, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Trzebiatów, w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2013 roku.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Trzebiatów i skierowany jest do uczniów uczęszczających do następujących szkół, w których będą odbywały się zajęcia:
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie;
 3. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie;
 4. Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie;
 5. Publiczne Gimnazjum im. Kawlerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.
 1. W projekcie będą realizowane następujące rodzaje zajęć:
 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
 2. zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;
 3. wsparcie socjoterapeutyczne, pedagogiczno-psychologiczne i logopedyczne;
 4. zajęcia z zakresu korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce;
 5. wsparcie w decyzjach edukacyjno-zawodowych.
 1. Zajęcia zostaną zrealizowane poza zajęciami lekcyjnymi.

III. UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Projektem objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczestnikiem form wsparcia wymienionych w §2 pkt. 2, realizowanych w ramach Projektu może być uczeń spełniający ogólne kryteria rekrutacji dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie jakości usług edukacyjnych, wynikające ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Jednocześnie uczeń musi spełniać dodatkowe kryteria:

1) status ucznia szkół Gminy Trzebiatów;

2) zamieszkiwanie na terenie Gminy Trzebiatów;

3) dokumenty złożone przez uczestnika projektu muszą być kompletne.

2. W procesie rekrutacji zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

3. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa wymienione w §3 niniejszego regulaminu, zobowiązana jest wypełnić i dostarczyć poprawnie wypełnione i kompletne dokumenty zgłoszeniowe (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, kwestionariusz osobowy).

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć