Nawigacja

Co słychać w szkole... Szkoła z pasją Tydzień Edukacji Globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub szkół UNICEF Dostrzec innych VII ztot szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Humanitarna Mikołajki w cerkwi Sprawozdanie WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA VIII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu BIWAK INTEGRACYJNY W REWALU Kampania edukacyjna WWF:KOMPENDIUM WIEDZY DLA NAUCZYCIELI Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1 Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 2 USŁYSZEĆ AFRYKĘ Z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pasowanie na czytelnika 2013 „Dzień Dobrych Uczynków” w naszej szkole 2013 CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI DZIEŃ ZMIAN RAPORT - DZIEŃ ZMIAN Baw się i bądź bezpieczny STOP DOPALACZOM II EDYCJA PROGRAMU "Baw się i badź bezpieczny" MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy- mozliwe czy nie? Dzieciństwo bez przemocy CERTYFIKAT V edycja Szkoły bez przemocy Podsumowanie V edycji Szkoły bez przemocy Jesteśmy w VI edycji Szkoły bez przemocy AKCJA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PROJEKT NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZEYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - zdjęcia z realizacji projektuu

Projekty i inne działania

NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie

Od września 2012 r. Gmina Trzebiatów realizuje projekt pt. „Nauka kluczem do przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest od  1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r., miedzy innymi w szkole podstawowej i publicznym gimnazjum w Mrzeżynie.

Celem projektu jest podnoszenie standardu i jakości kształcenia, wzrost wiedzy uczniów z obowiązkowych przedmiotów nauczania w tym języków obcych. Podniesienie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć dodatkowych w formie kół. Poprawa kondycji psychospołecznej poprzez zajęcia  specjalistyczne: terapii pedagogiczno-psychologicznej, zajęć uspołeczniających oraz socjoterapii. Wzrost umiejętności korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce przez uczniów,  a także wzrost wiedzy i umiejętności nt. planowania ścieżki kariery.

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez udział uczniów w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i pozalekcyjnych takich jak np. zajęcia polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, geograficzne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, językowe, artystyczne, muzyczne, informatyczne, technik rozwijania pamięci, sportowe (…) itp.

Zorganizowane zostaną wycieczki przyrodnicze, historyczne, geograficzne, wyjazdy do teatru, kina, opery, na basen. Dzieci zapewnioną mają profesjonalną opiekę psychologiczną i pedagoga. W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce naukowe. Projektem objęci zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
    ul. Tysiąclecia 32
    72-330 Mrzeżyno
  • (91)3866273
    fax (91)3866254

Galeria zdjęć