Nawigacja

Co słychać w szkole... Szkoła z pasją Tydzień Edukacji Globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub szkół UNICEF Dostrzec innych VII ztot szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Humanitarna Mikołajki w cerkwi Sprawozdanie WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA VIII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu BIWAK INTEGRACYJNY W REWALU Kampania edukacyjna WWF:KOMPENDIUM WIEDZY DLA NAUCZYCIELI Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1 Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 2 USŁYSZEĆ AFRYKĘ Z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pasowanie na czytelnika 2013 „Dzień Dobrych Uczynków” w naszej szkole 2013 CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI DZIEŃ ZMIAN RAPORT - DZIEŃ ZMIAN Baw się i bądź bezpieczny STOP DOPALACZOM II EDYCJA PROGRAMU "Baw się i badź bezpieczny" MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy- mozliwe czy nie? Dzieciństwo bez przemocy CERTYFIKAT V edycja Szkoły bez przemocy Podsumowanie V edycji Szkoły bez przemocy Jesteśmy w VI edycji Szkoły bez przemocy AKCJA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PROJEKT NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZEYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - zdjęcia z realizacji projektuu

Projekty i inne działania

RAPORT - DZIEŃ ZMIAN

Międzykulturowa impreza pn. „Dzień Zmian” w Szkole Podstawowej w Mrzeżynie odbyła się 26 czerwca 2013 roku. Akcji tej przyświecały słowa Mahatmy Gandhiego „Bądź zmianą, którą prag­niesz uj­rzeć w świecie”.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali się aktywnie do tego dnia wykonując z wielkim zaangażowaniem różne zadania. Nauczyciele prowadzili lekcje o tematyce związanej z życiem i kulturą wybranych krajów Afryki (Czadu, Somalii, Rwandy, Sierra Leone), Azji (Indii, Afganistanu) oraz Palestyny. Uczniowie oglądali filmy i prezentacje multimedialne oraz zdjęcia ukazujące życie ludzi w tych krajach, a w szczególności zagadnienia dotyczące dzieci – w tym problem głodu, braku dostępu do wody, braku dostępu do lekarstw, szczepionek, braku dostępu do edukacji. W oparciu o materiały UNICEF dostępne na stronie internetowej uczniowie z pomocą nauczyciela przygotowali gazetkę szkolną pt: „Dzień Zmian”. Bardzo pomocne dla dzieci okazały się doświadczenia zdobyte wcześniej podczas warsztatów zabawkarskich „Afrykańskie druciaki” prowadzonych w szkole przez wolontariuszy Fundacji Usłyszeć Afrykę. Dzięki nim uczniowie poznali warunki życia ich rówieśników w Afryce, zaznajomili się z kulturą krajów afrykańskich i same na wzór małych Afrykańczyków tworzyli najprawdziwsze zabawki z drutu. Aktywną formą zajęć była nauka piosenki pani Danuty Dębskiej „Obudźmy nadzieję”. Następnie uczniowie przygotowywali „łańcuch przyjaźni”- obrazki przedstawiające postaci dzieci z różnych stron świata należało pokolorować, wyciąć i skleić ze sobą „za rączki”.

26 czerwca był dniem podsumowania pracy uczniów w bieżącym roku szkolnym. Był to również dzień zmian naszych poglądów, postaw, szerszego spojrzenia na potrzebę pomagania, na potrzebę kształtowania wrażliwości na odmienność itp. W związku z tym odbyły się apele dla klas 0 – III oraz dla klas IV – VI, gdzie jeszcze raz przypomniano uczniom cele Dnia Zmian. Następnie podsumowano wszystkie działania szkolne prowadzone w ramach Dnia Zmian oraz działania edukacyjno – pomocowe wykonane w bieżącym roku szkolnym. Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w akcji „Wszystkie kolory świata” otrzymały podziękowania i pamiątkowe dyplomy Dyrektora szkoły. Po tym wszyscy uczestnicy apelu łączyli poszczególne ogniwa łańcucha przyjaźni i zawiesili w hollu szkoły. Dzięki temu powstał łańcuch składający się z 199 laleczek. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele wspólnie zaśpiewali piosenkę „Obudźmy nadzieję”. Wykonaliśmy też pamiątkowe zdjęcia. 27 czerwca uczniowie i nauczyciele zaangażowani
w II edycję akcji „Wszystkie kolory świata” zostali zaproszeni na spotkanie z władzami Trzebiatowa, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie za akcje specjalne i promowanie w środowisku tego typu działalności.

Nauczyciele do zajęć wykorzystali materiały zgromadzone w Kąciku UNICEF, filmy dostępne w Internecie, m.in. prezentacje Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji Usłyszeć Afrykę i oczywiście UNICEF. Dzięki temu dzieci zobaczyły multimedialną wystawę PAH: Somalia:  Sytuacja w Rogu Afryki – fot. Marcin Suder, Afganistan: Pragnienie życia – fot. Marcin Suder, Afganistan: Dzieci chcą się uczyć – fot. Marcin Suder, Somalia: problem głodu – fot. Rafał Hechmann, Palestyna: Problem sanitarny – fot. Kuba Kamiński

Nauczyciele korzystali z dostępnej literatury: m. innymi:

- Babul M, Mielnikiewicz O, Paluszek A, Posadzy M, Sarna A, Schab M, Sierocińska S, Afganistan. Materiały edukacyjne dla szkół, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2009

- Szczygieł P. Edukacja wielokulturowa w edukacji globalnej Ośrodek Rozwoju Edukacji

- Barankiewicz Z. Postawy, wartości wynikające z treści edukacji rozwojowej Ośrodek Rozwoju Edukacji

- Dębska D. Wychowanie przez piosenkę. Śpiewnik dla klas IV – VI szkoły podstawowej Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

- materiały dostępne na stronie:

www.edukacjaglobalna-codn.pl

www.pah.org.pl

www.uslyszecafryke.org

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
    ul. Tysiąclecia 32
    72-330 Mrzeżyno
  • (91)3866273
    fax (91)3866254

Galeria zdjęć