Nawigacja

Co słychać w szkole... Szkoła z pasją Tydzień Edukacji Globalnej Centrum Edukacji Obywatelskiej Klub szkół UNICEF Dostrzec innych VII ztot szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Humanitarna Mikołajki w cerkwi Sprawozdanie WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA VIII Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu BIWAK INTEGRACYJNY W REWALU Kampania edukacyjna WWF:KOMPENDIUM WIEDZY DLA NAUCZYCIELI Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1 Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 2 USŁYSZEĆ AFRYKĘ Z wizytą w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pasowanie na czytelnika 2013 „Dzień Dobrych Uczynków” w naszej szkole 2013 CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI DZIEŃ ZMIAN RAPORT - DZIEŃ ZMIAN Baw się i bądź bezpieczny STOP DOPALACZOM II EDYCJA PROGRAMU "Baw się i badź bezpieczny" MALI uczniowie idą do szkoły – projekt edukacyjny UNICEF Szkoła bez przemocy Szkoła bez przemocy- mozliwe czy nie? Dzieciństwo bez przemocy CERTYFIKAT V edycja Szkoły bez przemocy Podsumowanie V edycji Szkoły bez przemocy Jesteśmy w VI edycji Szkoły bez przemocy AKCJA „KIBICUJĘ FAIR PLAY” NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PROJEKT NAIKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - informacje o programie NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - postanowienia ogólne NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NAUKA KLUCZEM DO PRZEYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - zdjęcia z realizacji projektuu

Projekty i inne działania

Kampania edukacyjna WWF „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły” 1

Projekt edukacyjny WWF Polska "Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły" skierowany jest do szkół podstawowych i ma zasięg ogólnopolski. W trakcie kampanii edukacyjnej uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej na temat problemu zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i sposobach zapobiegania temu zjawisku.
Celem kampanii jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów na temat problemu ginących gatunków zwierząt - pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych. Od maja 2012 r. nasza szkoła podstawowa również przystąpiła do tej kampanii. Realizację zadań projektowych rozpoczniemy już we wrześniu.
Projekt WWF zakłada czynny udział nauczycieli i uczniów poprzez realizację projektu, opartego o pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć, projekt międzyprzedmiotowy, prezentację multimedialną, publikacje drukowane i grę komputerową. Zwieńczeniem projektu jest konkurs nagradzający zarówno prace uczniów jak i zaangażowanie szkół oraz nauczycieli.
Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jest jednym z najważniejszych czynników zagrażających przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się że międzynarodowy handel wiążący się z niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zagraża przetrwaniu ponad 5000 gatunków zwierząt na świecie. Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, jest rzeczą bardzo ważną wykształcenie pokolenia świadomych konsumentów, których wybory będą miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.
Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem ginących gatunków ma więc kluczowe znaczenie w naszych staraniach
o ochronę bioróżnorodności na świecie. Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, mamy szansę na zmianę postaw społecznych, bez których ginące gatunki – a szczególnie te wykorzystywane w handlu, nie mają szans na przetrwanie.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe: 3 tablice interaktywne dla najlepszych szkół, 10 spektakli teatralnych dla uczniów, przygotowanych specjalnie na potrzeby kampanii, które zaprezentowane zostaną w zwycięskich placówkach, książki, znaczki, torby, koszulki, plakaty oraz dyplomy dla najlepszych uczniów, szkół i nauczycieli.

Koordynatorzy projektu w naszej szkole to panie: Mariola Kamińska, Dorota Filipowicz, Anna Kamińska, Beata Świątek, Dorota Skrzypińska – Rzońca.

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
    ul. Tysiąclecia 32
    72-330 Mrzeżyno
  • (91)3866273
    fax (91)3866254

Galeria zdjęć