• Sprawozdanie

    •  

      

      

     SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W ZAKRESIE „SZKOŁA HUMANITARNA”
      W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

     IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MRZEŻYNIE

      

     Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie

     Tytuł działania: Milenijne Cele Rozwoju; Prawa człowieka; Prawa dziecka i ucznia; Łamanie praw dziecka w Polsce i na Świecie; Mniejszości narodowe gminy trzebiatowskiej.

     Koordynatorzy: Mariola Kamińska i Beata Świątek

     Osoby współpracujące: Bożena Brona, Iwona Klejna, Jadwiga Brzezińska, Jolanta Polanowska – Szpak, Ewa Idzi, Anna Ścibisz, Danuta Witkowska, Dorota Filipowicz, Dorota Skrzypińska – Rzońca, Edyta Figura, Teresa Żbikowska, Renata Jankowska, Roma Szwemin, Małgorzata Sereda, Aleksandra Klonowska, Małgorzata Lewicz, Karina Romul-Kopeć, Lidia Gryglas.

     Termin: od 30 września do 16 stycznia 2009 r.

      

     O nas

      

                 Od ubiegłego roku szkolnego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie szczególnie zainteresowaliśmy się zagadnieniami zarówno edukacji globalnej, jak i w ogóle humanitaryzmu, pomagania. W naszej szkole sporo dzieje się dobrego w tym zakresie. Przede wszystkim jest u nas wiele dzieci potrzebujących pomocy pod wieloma względami: przemoc w rodzinie, bieda, brak opieki rodzicielskiej itp.

                 Najważniejszym jednak powodem jest to, że pomagać każdy może, że pomagać trzeba, że pomaganie kształtuje pozytywne postawy każdego człowieka i daje satysfakcję.

      

     Cele edukacyjne działań:

      

     • Zapoznanie uczniów i nauczycieli z ideą projektu Szkoła Humanitarna, Milenijnymi Celami Rozwoju, ideą Tygodnia Edukacji Globalnej;
      • Zapoznanie społeczności szkolnej z prawnymi podstawami praw człowieka, praw dziecka;
       • Przedstawienie praw dziecka;
        • Przedstawienie praw i obowiązków ucznia; Zaangażowanie uczniów i włączenie do wspólnych zabaw, wspólnego działania;
         • Ukazanie przykładów łamania praw dziecka w Polsce i na Świecie;
          • Zaangażowanie uczniów i rodziców do akcji charytatywnych na rzecz pomocy innym;
           • Przedstawienie przykładów różnych kultur i tradycji społeczności żyjących w naszej gminie; < >Kształtowanie właściwych postaw młodzieży.Opis działań:

             

                        W działania związane z przedstawioną tematyką zaangażowało się wielu uczniów i nauczycieli nie tylko gimnazjum, ale również  szkoły podstawowej – (jesteśmy zespołem szkół). Ciekawostką jest fakt, że wielu uczniów, po pierwszym apelu zgłaszało,  do nas koordynatorów, chęć pracy nad zadaniami. Bardzo nas to ucieszyło.

                        W działania zaangażowało się 6 nauczycieli gimnazjum, 5 nauczycieli klas IV i VI, 2 nauczycielki klasy III szkoły podstawowej oraz 2 nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w zespołach edukacyjno – terapeutycznych. Do zadań włączyły się także: nauczycielka ze świetlicy szkolnej i nauczycielka sztuki. Łącznie 17 nauczycieli oraz około 100 uczniów. Odbiorcami byli głównie uczniowie (około 200 dzieci i młodzieży), inni nauczyciele i personel szkoły oraz zaproszeni goście np.: przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Trzebiatowie.

            W wyniku przeprowadzonych działań powstały następujące materiały wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:

            <!

            < >Plakaty dotyczące praw dziecka Prezentacje multimedialne
           • Zdjęcia
           • Scenariusze zajęć wykonane przez nauczycieli
           • Piosenka o prawach i obowiązkach dziecka – do znanej melodii słowa ułożyła nauczycielka sztuki
           • Ankieta
           • Sprawozdanie z badań ankietowych
           • Informacja w gazetce szkolnej poświęcona powyższym zagadnieniom
           • Informacja na stronie internetowej szkoły Szkoła w zakresie działań współpracowała z
           • Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (pan Janusz Korzeniowski – Szczecin)
           • Polską Akcją Humanitarną (pan Tadeusz Szczepaniak – Kraków, pani Joanna Żapielska – Warszawa)
           • Polskim Czerwonym Krzyżem (pani Karolina Bartosiak)
           • Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury (pani dyr. Renata Korek)
           • Trzebiatowskim Stowarzyszeniem Mniejszości Niemieckiej
           • Stowarzyszeniem Mniejszości Ukraińskiej (pani Nadia Pylat, pan Sławomir Bilo)
           • Osobami indywidualnymi
           •  

            Wnioski i rekomendacje

                        Większość zaplanowanych zadań udało się nam zrealizować. Niektóre nie były planowane, ale wynikły całkiem spontanicznie.

                        Nie udało się nam zrealizować zadania związanego z Afganistanem – jako jednego z przykładów łamania praw dziecka. To zadanie chcemy zrealizować w drugim półroczu. Będzie to spotkanie z żołnierzem służącym w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie oraz zadanie - czytanie „Magicznych bajek afgańskich” dla dzieci.

                        19 grudnia odbyła się w szkole wigilia na którą zaprosiliśmy przedstawicieli mniejszości naszej trzebiatowskiej gminy. 21 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z opiekunami zostali zaproszeni do greckokatolickiej cerkwi w Trzebiatowie na spotkanie z Mikołajem.

                        13 stycznia w szkole gościliśmy grupę dzieci z przedstawieniem Jasełek ukraińskich pod kierunkiem nauczycielki języka ukraińskiego pani Nadii Pylat. Natomiast 16 stycznia w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne już „Spotkanie czterech Świec”- przepiękne prezentacje kolęd katolickich, greckokatolickich, prawosławnych, ewangelickich . Cieszymy się, że wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego  byliśmy uczestnikami tej uroczystości.

             

                        Chciałabym jeszcze dodać, że w realizacji wszystkich zadań bardzo pomocne są dla nas materiały otrzymane na szkoleniach, gotowe, ciekawe scenariusze zajęć no i oczywiście współpraca z koordynatorami projektów i szkołami zaangażowanymi w działania edukacji humanitarnej.

             

             

             

                                                                                                                                                                                                          Mariola Kamińska i Beata Świątek

             

             

             

            Działania

             

            Formy działań/przebieg działań

             

            Grupa docelowa

             

            Liczba uczestników działań

             

            Efekty uzyskane

             

            Uwagi

             

            Wprowadzenie

            do przedsięwzięcia

             

             

            Apel „Czas pomóc

            Innym”

            - prezentacja multimedialna

            - występ uczniów

            - losowanie Milenijnych Celów Rozwoju przez poszczególne klasy do opracowania na lekcjach wychowawczych

            - rozdanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów.

             

            Wykonanie gazetki w hollu szkoły: Szkoła Humanitarna, Milenijne Cele Rozwoju

             

             

            Klasa III SP, klasa VI ai, VI bi, Zespoły edukacyjno – terapeutyczne SP i PG, Klasa I ai PG, II ai PG, II bi PG

             

            ok. 25 osób

             

            Zapoznanie uczniów i nauczycieli z idea projektu Szkoła Humanitarna, Milenijne Cele Rozwoju, Tydzień Edukacji Globalnej,

            Uwrażliwienie młodzieży na problemy Świata;

             

             

            Czas realizacji -październik

             

            Odpowiedzialni -

            Mariola Kamińska

            Beata Świątek Samorząd Uczniowski

            Nauczycielki nauczania zintegrowanego: D. Skrzypińska-Rzońca, D. Filipowicz

             

             

            Udział w akcji PCK „Stop malarii”

             

            Sprzedaż kartek i zbiórka pieniędzy

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Ok. 10 uczniów SU

             

            Uświadomienie uczniom, że pomagać można i trzeba, kształtowanie postawy humanitaryzmu;

             

            Czas realizacji - październik/listopad

             

            Odpowiedzialni -

            Mariola Kamińska

            Beata Świątek

            Ewa Idzi

            Samorząd Uczniowski

            Chętni wychowawcy klas

             

             

            Udział w akcji PCK „Siatka za siatkę”

             

            Zbiórka pieniędzy na zakupienie siatek przeciw komarom

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Ok. 10 uczniów SU

             

             

            Czas realizacji - październik/listopad

             

            Odpowiedzialni -

            Mariola Kamińska

            Beata Świątek Samorząd Uczniowski

            Chętni wychowawcy klas

             

             

            Kampania informacyjna na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia

             

             

            Wykonanie gazetki w hollu szkoły: Prawa dziecka

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            5 uczniów SU,                    7 uczniów  zespołu edukacyjno-terapeutycznego pod kierunkiem nauczyciela

             

             

            Zapoznanie społeczności szkolnej z prawnymi podstawami praw człowieka, praw dziecka;

            Przedstawienie praw dziecka;

            Przedstawienie praw i obowiązków ucznia;

             

             

            Czas realizacji: 17-23 listopada Tydzień Edukacji Globalnej

             

            Odpowiedzialni-

            Mariola Kamińska

            Samorząd Uczniowski

            Uczniowie ZET PG

             

            Apel dotyczący praw i obowiązków dziecka, ucznia

            - prezentacja multimedialna

            - występ uczniów „Jak sroczka swe dzieci praw i obowiązków uczyła”

             

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Ok. 25 uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej

             

             

            Czas realizacji: 17-23 listopada
            Tydzień Edukacji Globalnej
            <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
            <!--[endif]-->

            Odpowiedzialni -

            Roma Szwemin

            Renata Jankowska i uczniowie zespołu wokalnego

            Beata Świątek

            Mariola Kamińska

            Samorząd Uczniowski

             

             

            Prezentacja plakatów przygotowanych przez klasy na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Przedstawiciele poszczególnych klas

             

            Zaangażowanie uczniów i włączenie do wspólnych zabaw, wspólnego działania;

             

             

            Czas realizacji: 17-23 listopada
            Tydzień Edukacji Globalnej

             

            Odpowiedzialni -

            wychowawcy klas

             

             

             

            Ankieta na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia

             

             

             

             

             

            Czas realizacji:

            grudzień

             

            Odpowiedzialni -

             

            Roma Szwemin

            Renata Jankowska

            Beata Świątek

             

            Udział w realizacji zadania Polskiej Akcji Humanitarnej „Akcja Edukacja”

             

            Sprzedaż ołówków (pozyskanie środków na budowę szkoły w Afganistanie)

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Ok. 10 uczniów SU

             

            Uświadomienie uczniom, że pomagać można i trzeba, kształtowanie postawy humanitaryzmu;

             

             

            Samorząd Uczniowski

            Beata Świątek

             

             

            Walka z ubóstwem

             

            Zbiórka artykułów spożywczych oraz pozyskanie środków ze sprzedaży kartek świątecznych na paczki świąteczne dla najuboższych uczniów naszej szkoły

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Poszczególne klasy i indywidualni nauczyciele

             

            Zachęcanie do podejmowania działań charytatywnych, wolontariatu;

             

            Czas realizacji:

            grudzień

             

            Odpowiedzialni -

             

            Wychowawcy klas

            Samorząd Uczniowski

            Ewa Idzi

            Beata Świątek

            Dorota Filipowicz

             

             

            Przedstawienie przykładów łamania praw dziecka w Polsce i na Świecie

             

             

            Apel „Kolory pamięci”

            - prezentacja multimedialna

            - inscenizacja przygotowana przez uczniów

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Kl. VI ai, kl. VI Bi

            10 uczniów SU

            Uczniowie Kółka Misyjnego – 8 osób

             

            Zapoznanie uczniów z przykładami łamania praw człowieka, praw dziecka;

            Kształtowanie postaw uwrażliwiających na krzywdę, zwłaszcza dziecka;

            Rozwijanie empatii i solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia;

            Uświadomienie obecności obowiązków ucznia, dziecka;

             

             

             

            Czas realizacji: 08.12.2008 r.

             

            Odpowiedzialni -

             

            Samorząd Uczniowski

            Beata Świątek

            Mariola Kamińska

            Jolanta Polanowska- Szpak

            Edyta Figura

            Teresa Żbikowska

             

             

            - Prezentacja plakatów na temat Milenijnych Celów Rozwoju przygotowanych przez klasy na godzinach wychowawczych

             

             

             

             

            Włączenie młodzieży do wspólnych zabaw, wspólnego działania;

             

            Czas realizacji: 10.12.2008 r.

             

            Odpowiedzialni -

             

            Wychowawcy klas

             

            Nawiązanie współpracy z Mniejszością Niemiecką i Ukraińską naszej Gminy

             

             

            Apel wigilijny „Wielokulturowość świąt Bożego Narodzenia”

            - inscenizacje wykonane przez uczniów

            - śpiewanie kolęd w języku polskim, niemieckim, angielskim

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Kl. IV ai, Kl. VI Bi, kl. VI ai, kl. III ai PG

            Uczniowie SU

            Łącznie ok. 25 osób

             

            Przedstawienie przykładów różnych kultur i tradycji społeczności żyjących w naszej gminie;

             

             

            Czas realizacji: 19.12.2008 r.

             

            Odpowiedzialni -

             

            Anna Ścibisz

            Mariola Kamińska

            Beata Świątek

            Jolanta Polanowska-Szpak

            Karina Romul-Kopeć

            Aleksandra Klonowska

            Renata Jankowska

            Małgorzata Lewicz

             

             

            Wycieczka do Trzebiatowa na

            „Spotkanie z Mikołajem” w greckokatolickiej cerkwi

             

            Uczestniczenie w ceremonii mszy św. w obrządku greckokatolickim oraz w spotkaniu z Mikołajem zorganizowanym dla dzieci ukraińskich

             

             

            Uczniowie SU

             

            7 uczniów kl. VI z Samorządu Uczniowskiego

             

            Poznanie tradycji związanych z obrządkiem greckokatolickim;

            Integracja i wspólne świętowanie, wspólna  zabawa;

             

             

            Czas realizacji: 21.12.2008 r.

             

            Odpowiedzialni -

             

            Beata Świątek

            Mariola Kamińska

             

             

            Spotkanie integracyjne z grupą dzieci Mniejszości ukraińskiej w naszej szkole – przedstawienie JASEŁKA

             

            Wizyta grupy dzieci – przedstawicieli Mniejszości ukraińskiej pod kierunkiem nauczycielki j. ukraińskiego p. Nadii Pylat w naszej szkole – przedstawienie JASEŁKA,

            Słodki poczęstunek

             

             

            Cała społeczność szkolna

             

            Uczniowie SU pod kierunkiem p. E. Idzi, M. Kamińskiej, B. Świątek

            Zaangażowani rodzice

            Zespół edukacyjno-terapeutyczny PG

             

            Poznanie tradycji związanych z obrządkiem greckokatolickim;

            Integracja i wspólne świętowanie, wspólna  zabawa;

             

             

            Czas realizacji: 13.01.2009 r.

             

            Odpowiedzialni -

             

            Ewa Idzi

            Beata Świątek

            Mariola Kamińska

             

             

            Trzebiatowskie „Spotkanie czterech świec”

             

             

            Wyjazd grupy uczniów SU na „Spotkanie czterech świec” w Kościele Garnizonowym w JW w Trzebiatowie

             

             

            Uczniowie SU

             

            Uczniowie SU

             

            Nawiązanie do zwyczaju zapalania świec przez przedstawicieli czterech Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego i ewangelickiego. Prezentowanie sposobów przeżywania Świąt Bożego Narodzenia

            Integracja i wspólne świętowanie.

             

             

            Czas realizacji: 13.01.2009 r.

             

            Odpowiedzialni -

             

            Ewa Idzi

            Beata Świątek

            Mariola Kamińska

             

             

             

             

            Legenda:

            SP – szkoła podstawowa

            PG – publiczne gimnazjum

            ZET SP – zespół edukacyjno-terapeutyczny przy szkole podstawowej

            ZET PG -  zespół edukacyjno-terapeutyczny przy publicznym gimnazjum

            SU – samorząd uczniowski

            „i” – klasa integracyjna

             

             

             

             

                                                                                                                                                                                 Mariola Kamińska i Beata Świątek

                       

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych