• NAUKA KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI - PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ

    • W roku szkolnym 2012/2013r. w Szkole Podstawowej w Mrzeżynie realizowano projekt „Nauka kluczem do przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, podnoszenie wyników nauczania, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia, a także wyrobienie postawy szacunku dla odmienności, w tym płci. 

     Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z całej gamy przeróżnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu zrealizowano 564 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, 108 godzin opieki pedogogiczno- psychologicznej oraz 528 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie rozwijali własne kompetencje matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, humanistyczne, teatralne, usprawniali posługiwanie się językiem ojczystym i językiem obcym, tj. angielskim i niemieckim, czyli wszechstronnie rozwijali swoje zainteresowania. Uczniowie  w ramach zajęć przygotowywali się do różnego rodzaju konkursów i brali w nich czynny udział, przygotowywali przedstawienia teatralne i występy artystyczne, prezentowali je na forum szkoły i poza szkołą. Korzystali z dodatkowych zajęć terapii psychologiczno–pedagogicznej. Mieli zapewnione zajęcia z doradztwa zawodowego.

     Szkolny Ośrodek Kariery swoim działaniem objął wszystkich uczniów szkoły.Od stycznia do czerwca br. prowadzone były warsztaty, których celem była preorientacja zawodowa i planowanie drogi rozwoju zawodowego ucznia. Pierwsza część przeprowadzonych spotkań dotyczyła samopoznania. W czasie zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, co to są preferencje zawodowe, określić swoje mocne i słabe strony oraz zastanowić się w jakiej pracy najlepiej mogą wykorzystać swoje zdolności. Odbywało się to poprzez gry i zabawy oraz narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym.

     W drugiej części spotkań dzieci zapoznawały się ze strukturą szkolnictwa w Polsce  i z nowymi możliwościami kształcenia się oraz poznawały dokładniej różne zawody. Szczególnie duży nacisk został położony na dostarczenie niezbędnych informacji o zawodach deficytowych dla polskiej gospodarki. Do prezentacji poszczególnych zawodów wykorzystano m.in. filmy edukacyjne. Przy omawianiu zawodów szczególną uwagę zwracano na cechy  i predyspozycje, jakie powinna mieć osoba wykonująca dany zawód, co należy do zadań zawodowych, jakie wykształcenie jest konieczne do podjęcia pracy w zawodzie, jak wygląda środowisko pracy w danym zawodzie. Bardzo ważne było również uświadomienie  i wskazanie trudności, jakie uczeń może napotkać przy realizacji zamierzeń zawodowych (np. nieodpowiedni stan zdrowia, nieodpowiednie zdolności itp.).

     Poza zajęciami w szkole zostały zorganizowane zawodoznawcze wycieczki do dziewięciu różnych zakładów pracy. Trasy obejmowały takie miejsca jak:

     • Stajnia Pestka w Mrzeżynie,
     • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie,
     • Hotel Senator w Dźwirzynie,
     • Jednostka Wojskowa w Mrzeżynie,
     • Komisariat Policji w Trzebiatowie,
     • Straż Pożarna w Gryficach,
     • Zakład naprawy samochodów w Trzebiatowie,
     • Zakład fryzjerski i  kosmetyczny w Trzebiatowie,
     • Szpital w Gryficach.

     Celem wycieczek zawodoznawczych było przede wszystkim uświadomienie dzieciom sensu każdej pracy i dostarczenie niezbędnych informacji o warunkach, w jakich odbywa się praca w poszczególnych zawodach.

     W ramach działania Szkolnego Ośrodka Kariery przeprowadzone zostały również dwa konkursy: konkurs plastyczny pt. „Mój zawód, moja przyszłość” i konkurs wiedzy „Czy znasz ten zawód?”. Łącznie nagrodzonych zostało sześćdziesięcioro dzieci, które otrzymały odtwarzacze mp4, pendrive’y 16 GB, pendrive’y 8 GB i myszy komputerowe.

     W ramach projektu zorganizowano również wycieczki. Trasa jednej z nich wiodła  do Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie atrakcją były odwiedziny w skansenie. Dzieci mogły nie tylko oglądać ciekawe eksponaty, ale nawet dotknąć różnych narzędzi,  by na chwilę oczyma wyobraźni przenieść się w czasy dawnych Słowian i Wikingów. Zwiedziły też Muzeum Regionalne, w którym obejrzały wystawę archeologiczno-historyczną.

      Kolejnym punktem wycieczki była wyprawa w okolice Wapnicy, gdzie można było podziwiać Jezioro Turkusowe – pozostałość po odkrywkowej kopalni kredy. Wycieczka spełniła oczekiwanie uczniów. Traktowana była nie tylko jako rekreacyjne spędzenie czasu, ale wzbogaciła ich wiedzę o regionie, pokazała piękno i różnorodność wybrzeża polskiego.

     Kolejny wyjazd zorganizowaliśmy do Ogrodu  Dendrologicznego „Hortulus”  w Dobrzycy i skansenu chleba w Ustroniu Morskim. W skansenie chleba uczniowie dowiedzieli się o historii bochenka chleba. Mieli okazję sami zrobić swoją bułkę z kawałka wcześniej przygotogo ciasta. Dowiedzieli się, jak się robi zakwas do chleba. Ponadto poznali rożne przedmioty i narzędzia służące do pracy przy ścinaniu zboża, mieleniu ziarna  czy pieczeniu chleba tj. sierp, cepy, żarna, dzieżę, nieckę itp.

     W Dobrzycy pani przewodnik opowiedziała o ptakach: jak się rozmarzają,  gdzie budują gniazda oraz pokazała ogród pełen ciekawych roślin.  Ogród podzielony był  na różne strefy tematyczne: ogród skalny, leśny, ogród japoński, francuski, śródziemnomorski. W Ogrodzie „Hortulus” uczniowie widzieli także wyszukane i oryginalnie wkomponowane elementy architektury i sztuki ogrodowej: altany, rzeźby, mosty, stawy i oczka wodne i inne atrakcje.

     W Radowie Małym odbyły się warsztaty czerpania papieru oraz wypieku pieczywa  z historią ziołolecznictwa. Uczniowie własnoręcznie wykonali papier czerpany, ozdobioną wyklejanką kartkę oraz pachnące ziołami bułeczki.

     Grupa teatralna brała udział w wycieczce do Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Przed spektaklem zwiedzili budynek teatru, zrobili pamiątkowe zdjęcia i wzięli udział   w spotkaniu autorskim jednej ze scenarzystek teatru. Następnie obejrzeli sztukę  pt. „Pinokio” w reżyserii Ireneusza Maciejewskiego. Po spektaklu dzieci obejrzały zaplecze teatru i podzieliły się wrażeniami na temat sztuki. Uczniom bardzo spodobały się lalki, scenografia oraz kostiumy utrzymane w stylu marynistycznym. Wszyscy pozytywnie wypowiadali się na temat gry aktorskiej oraz muzyki.

     W ramach projektu dzieci wyjechały także do Opery na Zamku w Szczecinie  na przedstawienie pt. „Farfurka królowej Bony”. Wszystkich zachwyciła bogata scenografia, kostiumy i libretto.

     Realizacja projektu pozwoliła szkole wzbogacić się w laptopy, radiomagnetofony, drukarki, globusy, pomoce i gry edukacyjne (planszowe i na nośnikach elektronicznych), instrumenty muzyczne, programy komputerowe, pozycje książkowe i szereg innych materiałów. Wszyscy uczniowie otrzymali bezpłatne wyprawki szkolne.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych