Nawigacja

Dyrekcja i kadra nauczycielska O nas- archiwum Historia szkoły Patron

O szkole

O nas- archiwum

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE


Nasi uczniowie

 Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mrzeżynie uczęszczają uczniowie  z Mrzeżyna, Rogowa, Trzebusza, Robów, Bieczyna, Bieczynka, Gorzysławia, Trzebiatowa, Kłodkowa, Wlewa, Gołańczy, Jaromina, Chomętowa.  

Obok zdrowych rówieśników w szkole uczą się także uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną, z wadą słuchu, z wadą wzroku oraz z chorobami przewlekłymi: astmą, cukrzycą, epilepsją oraz uczniowie z ADHD.


Klasy integracyjne

 W Szkole Podstawowej w SPz OI funkcjonują klasy integracyjne oraz zespół edukacyjno – terapeutyczny. podobnie w Publicznym Gimnazjum obok klas integracyjnych istnieje zespół edukacyjno – terapeutyczny. 

Włączenie dzieci niepełnosprawnych w proces kształcenia i wychowania razem z pełnosprawnymi ma uczyć tolerancji dla inności drugiego człowieka oraz zasady solidarności  i demokracji, zaś uczniom niepełnosprawnym powinno umożliwić zdobycie wiadomości, umiejętności i maksymalnej niezależności życiowej, na miarę ich możliwości.


 Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne

 •  Od września 2006 roku przy Publicznym Gimnazjum w SPzOI rozpoczął funkcjonowanie Zespół Edukacyjno – Terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym. Zespół powstał na mocy decyzji Organu Prowadzącego oraz zgodnie z wolą rodziców, którzy skorzystali z prawa wyboru drogi edukacyjnej dla swoich niepełnosprawnych dzieci.
 • We wrześniu 2007 roku powołano podobny zespół dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 • Z uczniami w zespołach terapeutycznych pracują pedagodzy specjalni, nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego, katecheta, pedagog szkolny, psycholog, logopedzi.
 • Zajęcia dla uczniów organizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania, Statutem Szkoły, Podstawą Programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • Szkoła współpracuje z rodzinami uczniów niepełnosprawnych poprzez:

- uwzględnianie specyfiki funkcjonowania rodziny w planowaniu pracy z dzieckiem;

- wspólnie z rodzina tworzy plan oddziaływań rewalidacyjnych;

- konsultuje z rodziną opinie na temat postępów dziecka oraz trudności,   które u niego występują;

- wspieranie rodziców w pracy z dziećmi;

- zaangażowanie rodziców do działań na rzecz dziecka, klasy, szkoły.

Osiągnięcia uczniów niepełnosprawnych

Na szczególne uznanie zasługują uczniowie z Zespołu Edukacyjno – Terapeutyczego PG, którzy zdobyli:


 W roku szkolnym 2006/2007

 •  Wyróżnienie na szczeblu gminnym w IV edycji międzynarodowego konkursu plastycznego „Krajobraz tęczą malowany. Rzeczywistość, którą warto ocalić od zapomnienia”;
 • Wyróżnienie na szczeblu gminnym za stroik świąteczny;
 • 2 nominacje prac na wystawę w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „I Międzynarodowe Dni Bajek” w Lidzbarku Warmińskim;
 • 2 nominacje prac na wystawę w wojewódzkim konkursie plastycznym „Moja mała ojczyzna, moje miasto, mój region”;
 • Wyróżnienie 2 prac w regionalnym konkursie plastycznym „Dni morza” w Kołobrzegu;

W roku szkolnym 2007/2008

 • I miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym na plakat XII Polsko – Niemieckiego Festiwalu Młodzieży w Koszalinie

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć