Nawigacja

Autorski Program Koła Wolontariatu PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU OŚMIU REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU OŚMIU

 

(na podstawie Wyciągu z Regulaminu Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kluby Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat to program wychowawczy Fundacji „Świat na TAK”.
 2. Kluby powołuje się dla młodzieży, która chce pomagać potrzebującym. Wychowawcze oddziaływanie Klubów Ośmiu młodzieżowego wolontariatu ma na celu przygotowanie do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.
 3. Kluby Ośmiu powołuje i nadzoruje Fundacja.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

 1. Członkiem Klubu może być osoba, która respektuje zasady i działania Klubu.
 2. W Klubie obowiązują trzy zasady:
 • zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra,
 • zasada etyczna Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło”,
 • budowanie cywilizacji miłości.
 1. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nie kolidującym z obowiązkami szkolnymi
  i domowymi.
 2. Podstawą relacji interpersonalnych między członkami Klubu jest prawda, przyjaźń, życzliwość.
 3. Wolontariusz Klubu Ośmiu propaguje życie bez uzależnień i wulgaryzmów.
 4. Członkowie niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców (opiekunów) na działanie w Klubie.
 5. Członek Klubu systematycznie wpisuje do Indeksu Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie im towarzyszące. Dokonywać wpisu może także osoba lub instytucja, na rzecz której pracuje.
 6. Pracę wolontariusza ocenia społeczność Klubu wraz z Opiekunem na zakończenie roku pracy.
 7. Wolontariusz klubu Ośmiu w zależności od zdobytych doświadczeń może uzyskać tytuł wolontariusza instruktora lub wolontariusza koordynatora. Tytuły przyznaje Komisja w oparciu o odrębny regulamin.
 8. Wolontariusz ma prawo do udziału w szkoleniach i obozach szkoleniowych.
 9. Wolontariusz ma prawo korzystać z programów, materiałów dydaktycznych, symboli i wszelkiej pomocy Fundacji.

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć