Nawigacja

KONTAKT Składka Regulamin wyborów Regulamin Rady Rodziców Przeciwdziałaj wszawicy Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników INTEGRACJA SENSORYCZNA Moje dziecko zdaje egzamin….Jak motywować uczniów do nauki? – rola rodziców. Część 1 Nastolatek nie chce się uczyć….a egzamin tuż, tuż ! Część 2 Jak poradzić sobie ze stresem przed egzaminem gimnazjalnym? Część III PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków

Rodzice

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników i materiałów edukacyjnych  uczniom  w roku szkolnym 2014/2015

 

 1.  Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego dla klas I szkoły podstawowej są własnością szkoły.
 2.  Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
 3. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.
 4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.
 5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
 6. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

 1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 2. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
 3. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego podręczniki oraz materiały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 4. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom w pierwszych dniach września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć edukacyjnych.
 5. O wypożyczeniu kolejnych części i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczają podręczniki (materiały edukacyjne).
 6. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, niewypełnianie  wewnątrz), który będzie służył uczniom przez kolejne trzy lata szkolne.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć