Nawigacja

Logo Szkoły Promującej Zdrowie Źródło informacji dotyczące SzPZ Szkoła Promująca Zdrowie SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA Definicja Szkoły Promującej Zdrowie Koncepcja szkoły promującej zdrowie Model Szkoły Promującej Zdrowie Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia Logo Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia

 1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
 • przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
 • organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,
 • prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
 1. Zespołowe podejmowanie decyzji.
 2. Ustalanie reguł pracy zespołu i zakresu i zakresu zadań poszczególnych członków.
 3. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
 4. Organizacja spotkań zespołu:
 • cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,
 • zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
 • spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
 • praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć