Nawigacja

PROJEKT INFORMACJE O PROGRAMIE POSTANOWIENIA OGÓLNE HARMONOGRAM ZAJĘĆ PUBLICZNE GIMNAZJUM HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOŁA PODSTAWOWA ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU ZAJĘCIA PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W SZKOLE PODSTAWOWEJ PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM

Nauka kluczem do przyszłości

PODSUMOWANIE PRACY ZA II SEMESTR W GIMNAZJUM

W Publicznym Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie w roku szkolnym 2012/2013 zrealizowany został projekt „Nauka kluczem do przyszłości” skierowany do dzieci. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia, poprzez realizację programu rozwojowego polegającego na wprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć w ramach kompetencji kluczowych: zajęcia geograficzne, matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, języka niemieckiego, biologii, komputerowe, sportowe, socjoterapii i technik rozwijania pamięci. Realizowane były również zajęcia z doradcą zawodowym: grupowe i indywidualne.

Na potrzeby zajęć został zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne: projektory multimedialne, laptopy, drukarki, radiomagnetofony, gry, podręczniki, filmy związane z tematyką zajęć, materiały piśmiennicze, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów.

Zajęciami  objęci zostali wszyscy uczniowie gimnazjum.

W ramach projektu zrealizowano łącznie 656 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistycznych,  pozalekcyjnych oraz 64 godziny w ramach wycieczek.

Powyższe działania pozytywnie wpłynęły na poprawę wyników w nauce; zwiększyły motywację do podejmowania dodatkowego kształcenia oraz podejmowania dalszej nauki i  rozwoju własnych zainteresowań.

            W ramach projektu uczniowie brali udział  w wycieczkach, wyjazdach do kina czy na basen. Odbyły się trzy wycieczki w ramach zajęć geograficznych do Wolińskiego Parku Narodowego, dwie wycieczki do Szczecina – Historycznym Szlakiem Zabytków, dwa wyjazdy na basen i jeden wyjazd do kina.

            SZOK-Szkolny Ośrodek Kariery – w ramach tych zajęć odbyło się dziewięć wyjazdów zawodoznawczych m. in do jednostki wojskowej, szpitala, na posterunek policji, stadniny koni, zakładu kosmetycznego i innych. Doradca zawodowy przeprowadził szereg spotkań z całymi klasami jak też prowadził konsultacje indywidualne.

Uczniowie  w ramach zajęć przygotowywali się do różnego rodzaju konkursów i brali w nich czynny udział, przygotowywali przedstawienia teatralne i artystyczne prezentowali je na forum szkoły i nie tylko.

Zajęcia obfitowały w aktywizujące metody pracy i  pełne były różnorodnych form zapewniających naukę poprzez zabawę, stąd uczniowie chętnie przychodzili na spotkania.

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
    ul. Tysiąclecia 32
    72-330 Mrzeżyno
  • (91)3866273
    fax (91)3866254

Galeria zdjęć