• Aktywna tablica- jak pracujemy na co dzień

    • Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach

      

     matematyka

      

     Uczniowie klas starszych korzystają z tablicy interaktywnej praktycznie codziennie. Oprócz multibooków, wyświetlanych podczas pracy na lekcji, rozwiązują szereg zadań interaktywnych, korzystają z programów graficznych i aplikacji. Uczniowie klasy piątej bardzo chętnie utrwalają znajomość tabliczki mnożenia podczas testów „na czas” zawartych na stronie Matzoo. Korzystamy z tej strony również na zajęciach pozalekcyjnych. Starsze dzieci poznają budowę figur przestrzennych oglądając, rozkładając i rysując wybrane bryły w aplikacji do geometrii przestrzennej: „ Klucz do geometrii. Poznają ułamki korzystając z aplikacji Geogebra oraz sprawdzają swoja wiedzę rozwiązując zadania np. na portalach Quizizz i Learrning Apps.

      

     Edukacja wczesnoszkolna

     Podczas zajęć dydaktycznych w klasie Iai codziennie wykorzystywana jest tablica interaktywna.
     Dzieci wykonują różnorodne ćwiczenia zawarte w multibooku Oto ja. 
     Są to m.in.:
     - wyszukiwanie wyrazów zawierających nowo poznaną literę;
     -  klasyfikowanie przedmiotów wg określonej zasady;
     - układanie puzzli będących odpowiedzią na zagadkę;
     - porządkowanie przedmiotów, liter, cyfr, ustawianie wg określonej kolejności (przesuwanie);
     - zaznaczanie właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu;
     - wstawianie brakujących wyrazów bądź liter.
     Ponadto tablicę wykorzystywana jest do:
     - ćwiczeń w pisaniu nowo poznanych liter, cyfr;
     - przepisywania z tablicy wyrazów i zdań;
     - prezentowania i wspólnego wykonywania zadań zawartych w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych i matematyczno-przyrodniczych;
     - oglądania filmów o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, itp.
     - wyjaśniania znaczenia niezrozumiałych wyrazów - prezentacja zdjęć, obrazów z Internetu;
     - utrwalania zdobytych wiadomości poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek, testów 
     ( np. z wykorzystaniem aplikacji LearningApps - wspierającej proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów.)  
     Dzieci potrafią wykorzystywać możliwości tablicy interaktywnej - chętnie podchodzą do tablicy, aktywnie uczestniczą w lekcji, sprawnie wykonują ćwiczenia, dokonują doboru odpowiednich narzędzi, korzystając z ikon umieszczonych na pasku zadań.

      

     Biologia

     Lekcje biologii w klasach VII, VIII, IIIG - wykorzystanie płyt multimedialnych podczas wielu lekcji powtórzeniowych i wprowadzających do tematu z zakresu anatomii człowieka i ekologii. Pokazy prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów, wydawnictwa, dostępnych na odpowiednich stronach internetowych. Korzystanie z edukacyjnych gier np. podczas lekcji utrwalających dane zagadnienia.

      

     Język niemiecki

     1. Robimy ćwiczenia interaktywne - utrwalamy słownictwo Owoce i warzywa.
      2. Das ist mein Teddy - układamy domino. Poznajemy słownictwo związane z zabawkami.
      3. Guten Morhen, Guten Tag - śpiewamy piosenkę, poznajemy nowe słownictwo.
      4. Ich spiele Computer - poznajemy nową piosenkę, korzystamy z tablicy interaktywnej.

      

     Język angielski

     1. Styczeń - Things in the house - vocabulary. Wprowadzamy słownictwo - przedmioty w domu(klasa VIII)
     2. Luty - Adverbs of manner. Tworzymy przysłówki od przymiotników.(klasa VIII)
     3. Marzec - My manu. Układamy menu. (klasa VII)

      

     Oddział przedszkolny 0a

     Na zajęciach codziennie wykorzystywana jest tablica interaktywna, oprócz multibooków, wyświetlanych podczas pracy na zajęciach, rozwiązują szereg zadań interaktywnych (zagadki i rebusy, oglądają filmy przyrodnicze, piszą litery i cyfry). Za pomocą programu -teacherled dzieci uczyły się liczyć, określać pełne godziny na zegarze, zdobywały wiedzę o kosmosie itp.

     Należę do grupy aktywna tablica skąd czerpię inspirację i dziele się pomysłami .

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych