• Informacje o programie

    • Informacje o programie

     „Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może zakupić:

     - tablicę interaktywną
     - monitor interaktywny
     - projektor
     - nagłośnienie

     W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” skorzystało 5528 szkół podstawowych, które otrzymały łącznie ponad 76 mln zł dofinansowania. W 2018 rząd planuje doposażyć do 4999 szkół podstawowych. Wśród nich jest nasza szkoła, która otrzymała dotację na zakup ww. sprzętu.

     Szkoła podstawowa musi spełnić następujące wymagania:

     - dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s

     - przenośny komputer dla nauczyciela lub inne urządzenie mobilne mające funkcje komputera wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych

     - jedna sala lekcyjna z dostępem do internetu na jedną tablicę/monitor

     - co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     Zadania szkoły biorącej udział w programie „Aktywna Tablica” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”):

     1) uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

     2) uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

     a) udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

     b) zorganizowanie w szkole co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

     c) dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

     3) wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub szkoły za granicą z wykorzystaniem TIK;

     4) wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki

     5) przedstawienie m.in.:

     a) oceny wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

     b) charakterystyki problemów i barier w realizacji programu;

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych