• REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

     W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

     1. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.
     2. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z:
     • niezapowiedzianych kartkówek
     • niezapowiedzianych odpowiedzi
     1.  Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z:
     • wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, testów ( także tych przełożonych)
     • zaplanowanych kartkówek (także tych przełożonych)
     • zaplanowanego pytania
     • bieżącej pracy na lekcji i aktywnego w niej udziału
     • konieczności posiadania przyborów, zeszytów i książek niezbędnych do pracy na lekcji
     • wzorowego zachowania oraz wykonywania obowiązków dyżurnego
     • wykonywania zadań domowych

     5.Szczęśliwy numerek będzie losowany  codziennie. Informacja o szczęśliwym numerku będzie wywieszona na tablicy samorządu uczniowskiego w holu szkoły oraz w pokoju nauczycielskim.

     6.W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

     7.Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

     8.Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 4 października 2021 r.  w porozumieniu  z Dyrekcją Szkoły i opiekunami Samorządu Uczniowskiego oraz  jego przedstawicielami i stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych