• ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
     IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MRZEŻYNIE

     Rok szkolny 2023/2024

     Opiekunowie: p. Agata Bacic, p. Izabela Onisk, p. Adam Kamiński

     Samorząd Uczniowski to instytucja mająca dawać uczniom realną możliwość samodzielnego rozwiązywania swoich problemów, decydowania o kwestiach, które ich dotyczą, współzarządzania szkołą poprzez propozycje rozmaitych inicjatyw, dbania o przestrzeganie praw uczniów i praw dziecka, a także uczestniczenia w sprawiedliwym rozwiązywaniu sporów.

     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie
     Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

     Ich reprezentację stanowi wybrana w wyborach

     RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
     IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MRZEŻYNIE
     w składzie:

     Dariusz
     Hładuń

     kl. VIIIa
     Wiktor Walentynowicz
     kl. VIIa
     Laura
     Piętak

     kl. Va
     Julia
     Kramarz,

     kl. IVa

      
      

      

     1. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
     • Reprezentowanie ogółu uczniów;
     • Działanie na rzecz wspólnoty uczniowskiej;
     • Reprezentowanie szkoły, jej dobrego imienia i honoru. Kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
     • Kształtowanie właściwych cech osobowości uczniów (samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności), postaw (patriotyzmu, uczynności, szacunku) oraz kompetencji (umiejętności współpracy, planowania i wdrażania własnych inicjatyw);
     • Rozwijanie właściwych form współżycia społecznego poprzez przyjmowanie współodpowiedzialności za społeczność uczniowską, szkolną, a także jednostki je tworzącą;
     • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności;
     • Angażowanie się w problematykę społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej;
     1. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
      • Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę;
      • Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na forum szkoły (jako kolejna grupa społeczna po dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców);
      • Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły;
      • Organizowanie inicjatyw wewnątrzszkolnych, dostosowanych do wymogów sanitarnych;
      • Angażowanie społeczności uczniowskiej do podejmowania oddolnej, twórczej pracy na rzecz szkoły i jej dobrego imienia;
      • Propagowanie idei wolontariatu;
      • Prowadzenie działalności informacyjnej, redagowanie gazetki SU;
      • Propagowanie praw ucznia i praw dziecka, podejmowanie mediacji na linii uczniowie-nauczyciele;
      • Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza nią, rozwiązywanie konfliktów;
      • Podejmowanie działań związanych z realizowaniem w szkole programów zewnętrznych
       (np. Szkoła Promująca Zdrowie);
     2. DZIAŁANIA STAŁE I WNIOSKI OGÓLNE DO PRACY:
      • Posiedzenia SU zgodnie z podejmowanymi inicjatywami;
      • Prowadzenie gazetki informacyjnej;
      • Dekoracja szkoły;
      • Włączanie się w akcje o charakterze ogólnoszkolnym, lokalnym, gminnym, ogólnopolskim;
      • Współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Dyrekcją, a także Szkolnym Klubem Wolontariatu, Zespołem ds. Promocji Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi;
      
     1. PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     SEMESTR I

     MIESIĄC

     DZIAŁANIE

     UWAGI

     Wrzesień

     Wybory do rady SU;

     TERMIN: do 20.09.

     Spotkanie inauguracyjne SU;

     TERMIN: do 27.09.

     Opracowanie
     planu pracy SU;

     TERMIN: do 27.09.

     Dzień jabłka

     TERMIN: 28.09.
     We współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia

     Październik

     Ogłoszenie konkursu na „Najlepszą klasę 2024”!

     Całoroczna akcja, w ramach której klasy otrzymują punkty proporcjonalnie do frekwencji uczestników. Wyniki po każdym evencie aktualizowane są w rankingu na tablicy SU. Klasa o najwyższym wyniku otrzymuje na koniec roku niespodziankę.

     Światowy Dzień
     Walki z Głodem

     TERMIN: 16.10.
     Tego dnia SU zorganizuje sklepik z przekąskami: tosty, kanapki, napoje. Walczymy z głodem na szkolnych korytarzach!

     Dzień Bez Plecaka

     TERMIN: 31.10
     Tego dnia uczniowie mają za zadanie spakować się we wszystko poza plecakiem, torbą lub reklamówką!

     Listopad

     Konkurs na kostium!

     TERMIN: rozpoczęcie 6.11. | zakończenie 30.11.
     Konkurs na przebranie! Cosplay to artystyczne hobby polegające na odgrywaniu fikcyjnej postaci sięgające aż 1939 roku! Stań się na jeden dzień (30 listopada) ulubioną postacią z gry, filmu, książki!
     Najbardziej imponujące przebrania zostaną nagrodzone!

     Dyskoteka andrzejkowa

     TERMIN: 30.11.
     Dyskoteka szkolna przy współpracy z zespołem Radiowęzła.
     Kto przyjdzie przebrany w kostium, ten wchodzi taniej!

     Grudzień

     Mikołajki

     TERMIN: 06.12.
     Tego dnia ubieramy mikołajkowe czapeczki! Wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi też nasz stary znajomy – Święty Mikołaj!

     Loteria fantowa

     TERMIN: zbieranie fantów 1.12.-7.12. | loteria 8.12.
     Losujemy mikołajkowe skarby!

     Maraton Pisania Listów

     TERMIN: ok. 10.12.
     Piszemy listy w obronie praw człowieka!

     Wieczór filmowy

     TERMIN: 11-22.12.
     Wieczorne pokazy filmowe o tematyce świątecznej… i nie tylko!

     Styczeń

     Zebranie SU –
     podsumowanie półroczne

     TERMIN: do 5.01.
     Podsumowanie działań w pierwszym semestrze.

     Dzień Szalonej Fryzury

     TERMIN: 8-12.01.
     W tym dniu się nie czeszemy, a jeśli już to kreatywnie!

     Wspieramy WOŚP

     TERMIN: 28.01.
     We współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu

      

     SEMESTR II

     MIESIĄC

     DZIAŁANIE

     UWAGI

     Luty

     Dyskoteka walentynkowa

     TERMIN: 5-9.02.

     Dyskoteka szkolna przy współpracy z zespołem Radiowęzła.

     Poczta walentynkowa

     TERMIN: zbieramy od 12.02. | listonosz 14.02.
     Z okazji walentynek rusza poczta walentynkowa!
     Sekretnie ktoś ci się podoba? Napisz mu/jej coś miłego!

     Marzec

     Dzień Lady i Gentlemana
     (Dzień Kobiet i Mężczyzn)

     TERMIN: 08.03.

     Tego dnia przychodzimy w odświętnym stroju (np. białej koszuli).
     SU uczyć również będzie zasad savoir vivre!

     Światowy Dzień
     Osób z Zespołem Downa

     TERMIN: 21.03.
     Tego dnia ubieramy różnokolorowe skarpetki (nie do pary)!

     Powitanie wiosny!

     TERMIN: 20.03.
     Apel z okazji Święta Szkoły.
     We współpracy z Zespołem ds. Promocji Szkoły

     Kwiecień

     Światowy Dzień
     Świadomości Autyzmu

     TERMIN: 2.04.
     Tego dnia ubieramy się na niebiesko lub przypinamy do ubrania niebieski akcent!

     Światowy Dzień Zdrowia

     TERMIN: 5-9.04.
     We współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia

     Dzień Pracownika Niepedagogicznego

     TERMIN:
     We współpracy z zespołem ds. Promocji Zdrowia

     Maj

     Dzień Europejski

     TERMIN: 6-10.05.
     Z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, każda klasa przygotowuje stoisko z informacjami o wylosowanym kraju UE oraz przykładową potrawą. Degustujemy!

     Czerwiec

     Dzień Dziecka/Sportu

     TERMIN: około 01.06.
     Atrakcje przygotowane przez nauczycieli i SU.

     Rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą klasę 2024”

     Podsumowanie akcji podczas końcowo rocznego apelu wychowawczego!

     Podsumowanie pracy SU

     TERMIN: do 11.06.

     Przygotowanie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny, sprawozdanie z działalności SU;

     Pożegnanie absolwentów

     Termin: Zakończenie roku szkolnego

     * Plan pracy jest zarysem działań SU. Terminy oraz sposób prowadzenia akcji mogą ulec zmianie.

      

     Propozycje innych akcji, wydarzeń, pomysły na ubarwienie życia szkoły to również wasze zadanie drodzy uczniowie! Jeżeli będziecie mieć ciekawy pomysł, który moglibyśmy zrealizować w szkole – zgłoście się z nim do waszych reprezentantów w Radzie Samorządu! Liczymy na waszą pomysłowość!

      

      ..

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych