• ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
     IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MRZEŻYNIE

     Rok szkolny 2022/2023

     Opiekunowie: p. Agata Bacic, p. Ewa Idzi, p. Adam Kamiński

      

     Samorząd Uczniowski to instytucja mająca dawać uczniom realną możliwość samodzielnego rozwiązywania swoich problemów, decydowania o kwestiach, które ich dotyczą, współzarządzania szkołą poprzez propozycje rozmaitych inicjatyw, dbania o przestrzeganie praw uczniów i praw dziecka, a także uczestniczenia w sprawiedliwym rozwiązywaniu sporów.

     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie
     Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie.

     Ich reprezentację stanowi wybrana w wyborach

     RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
     IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W MRZEŻYNIE
     w składzie:


     Maja Kowalska,
     kl. VIIIb

     Natasza Borowik,
     kl. VIa

     Laura Piętak,
     kl. IVa


     1.      CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     ·        Reprezentowanie ogółu uczniów;

     ·        Działanie na rzecz wspólnoty uczniowskiej;

     ·        Reprezentowanie szkoły, jej dobrego imienia i honoru. Kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

     ·        Kształtowanie właściwych cech osobowości uczniów (samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności), postaw (patriotyzmu, uczynności, szacunku) oraz kompetencji (umiejętności współpracy, planowania i wdrażania własnych inicjatyw);

     ·        Rozwijanie właściwych form współżycia społecznego poprzez przyjmowanie współodpowiedzialności za społeczność uczniowską, szkolną, a także jednostki je tworzącą;

     ·        Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności;

     ·        Angażowanie się w problematykę społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej;

     2.      ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     ·        Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę;

     ·        Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na forum szkoły (jako kolejna grupa społeczna po dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców);

     ·        Współorganizowanie życia kulturalnego szkoły;

     ·        Organizowanie inicjatyw wewnątrzszkolnych, dostosowanych do wymogów sanitarnych;

     ·        Angażowanie społeczności uczniowskiej do podejmowania oddolnej, twórczej pracy na rzecz szkoły i jej dobrego imienia;

     ·        Propagowanie idei wolontariatu;

     ·        Prowadzenie działalności informacyjnej, redagowanie gazetki SU;

     ·        Propagowanie praw ucznia i praw dziecka, podejmowanie mediacji na linii uczniowie-nauczyciele;

     ·        Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza nią, rozwiązywanie konfliktów;

     ·        Podejmowanie działań związanych z realizowaniem w szkole programów zewnętrznych
     (np. Szkoła Promująca Zdrowie);

     3.      DZIAŁANIA STAŁE I WNIOSKI OGÓLNE DO PRACY:

     ·        Posiedzenia SU zgodnie z podejmowanymi inicjatywami;

     ·        Prowadzenie gazetki informacyjnej;

     ·        Dekoracja szkoły;

     ·        Włączanie się w akcje o charakterze ogólnoszkolnym, lokalnym, gminnym, ogólnopolskim;

     ·        Współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Dyrekcją, a także Szkolnym Klubem Wolontariatu, Zespołem ds. Promocji Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi;


     4.      PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     MIESIĄC

     DZIAŁANIE

     UWAGI

     Wrzesień

     Wybory do rady SU;

     TERMIN: do 16.09.

     Spotkanie inauguracyjne SU;

     TERMIN: do 29.09.

     Opracowanie
     planu pracy SU;

     TERMIN: do 29.09.

     Dzień w pidżamie

     TERMIN: 23.09.

     Dzień jabłka

     TERMIN: 28.09.

     Październik

     Ogłoszenie konkursu na „Najlepszą klasę 2023”!

     Całoroczna akcja, w ramach której klasy otrzymują punkty proporcjonalnie do frekwencji uczestników. Wyniki po każdym evencie aktualizowane są w rankingu na tablicy SU. Klasa o najwyższym wyniku otrzymuje na koniec roku niespodziankę.

     Wieczór filmowy

     W ramach akcji w szkole odbędą się pokazy filmowe, podczas których SU będzie nie tylko promować kulturę, ale również zbierać fundusze na kolejne wydarzenia i nagrody.

     Światowy Dzień Walki z Głodem

     TERMIN: 16.10.
     W ramach akcji poruszony zostanie problem marnotrawienia żywności oraz walki z głodem.

     Dzień w kapciach

     W ramach akcji, uczniowie (oraz chętni nauczyciele) noszą w szkole kapcie. Im bardziej „bamboszowate", tym lepiej!

     Listopad

     Dyskoteka andrzejkowa

     Dyskoteka szkolna przy współpracy z zespołem Radiowęzła. Przewidziane wróżby i zabawy andrzejkowe. Kto przyjdzie w masce lub przebraniu ten wchodzi 50% taniej!

     Grudzień

     Mikołajki

     TERMIN: 06.12.
     Wydarzenie-niespodzianka przygotowane przez Samorząd Uczniowski!

     Dzień Świątecznego Swetra, kolędowanie

     W ramach Dnia Świątecznego Swetra uczniowie każdej klasy przychodzą do szkoły w swetrze w świątecznym motywie.

     Świąteczne podchody

     Zabawa w rozwiązywanie zagadek ukrytych na terenie szkoły.

     Styczeń

     Zebranie SU –
     podsumowanie półroczne

     Podsumowanie działań w pierwszym semestrze.

     Dzień Dziwnej Fryzury

     W tym dniu im bardziej szalona fryzura, tym lepiej! Na jeden dzień wszelkie (nietrwałe) zmiany dozwolone!

     Mam Talent – zgłoszenia

     Casting do pokazu talentów na przełomie maja/czerwca.

     Wspieramy WOŚP

     TERMIN: 29.01. We współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu

     Luty

     Dzień Bez Plecaka

     Tego dnia uczniowie mają za zadanie spakować się we wszystko poza plecakiem, torbą lub reklamówką!

     Marzec

     Dzień Lady i Gentlemana (Dzień Kobiet)

     TERMIN: 06.03.

     Z okazji Dnia Kobiet uczniowie oraz nauczyciele przychodzą do szkoły w odświętnym stroju (np. garniturze). Tego dnia obowiązuje szczególna etykieta – zwracamy się do siebie per pan, pani lub panno!

     Dzień Czytelnictwa - ogłoszenie

     W ramach konkursu uczniowie klas 4-8 mają napisać krótkie opowiadanie na podany temat.

     Kwiecień

     Maraton Pisania Listów

     W ramach zajęć będziemy pisać listy!

     Światowy Dzień Zdrowia

     We współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia

     Dzień Czytelnictwa - rozstrzygnięcie

     Publikacja, odczyt zwycięskiego/zwycięskich opowiadań.

     Dzień w krawacie

     Tego dnia wszyscy przynoszą ze sobą krawat lub muszkę do szkoły! Będziemy uczyć się wiązać te elementy garderoby!


      

      

     Maj

     Dzień Pracownika Niepedagogicznego

     We współpracy z zespołem ds. Promocji Zdrowia

     Rekord w Belgijce

     Ustanawiamy rekord szkoły w ilości osób tańczących jednocześnie belgijkę!

     Mam Talent – koncert

     Uczniowie prezentują swoje talenty przed społecznością szkolną. Impreza na skalę szkoły!

     Czerwiec

     Dzień Dziecka/Sportu

     TERMIN: 01.06.

     Rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą klasę 2023”

     TERMIN: do 14.06.
     Biorąc aktywny udział w wydarzeniach SU, klasy otrzymują punkty. Klasa, która na koniec roku zdobędzie ich najwięcej otrzyma tytuł „Najlepszej klasy 2022 roku” oraz nagrodę niespodziankę.

     Podsumowanie pracy SU

     TERMIN: do 16.06.

     Przygotowanie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny, sprawozdanie z działalności SU;

     Pożegnanie absolwentów

     Termin: Zakończenie roku szkolnego

     * Plan pracy jest zarysem działań SU. Terminy oraz sposób prowadzenia akcji mogą ulec zmianie.

      

     Propozycje innych akcji, wydarzeń, pomysły na ubarwienie życia szkoły to również wasze zadanie drodzy uczniowie! Jeżeli będziecie mieć ciekawy pomysł, który moglibyśmy zrealizować w szkole – zgłoście się z nim do waszych reprezentantów w Radzie Samorządu! Liczymy na waszą pomysłowość!

      ..

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych