• Historia szkoły

    • Z  KART  HISTORII

          Początek istnienia szkoły to 1 września 1948 r. W 1951 r. została rozwiązana a dzieci dowożono do Trzebiatowa. Ponownie wznowiono jej działalność w 1953 r. Rok 1956  zapisał się podniesieniem stopnia organizacyjnego do sześciu klas. Do szkoły uczęszczało wówczas 78 uczniów w budynku, w którym mieściła się szkoła było ciasno. Uczniowie siedzieli po czworo w dwu-osobowych ławkach. Wywoływani do tablicy musieli przechodzić pod ławkami. Taki stan panował do 1958 r. kiedy to dzięki staraniom Dyrektora szkoły – Pani Lucyny Bańki przeniesiono do nowego budynku i podniesiono stopień organizacyjny do pełnej szkoły podstawowej o czterech nauczycielach. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1959 r. W roku szkolnym 1965/66 została oddana nowa szkoła Pomnik Tysiąclecia. Obecnie stanowi ona integralną część z nowo wybudowanym gmachem szkoły.


     A JAK JEST TERAZ

          Zespół Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie (gmina Trzebiatów powiat Gryfice) uroczyście otwarto 3 września 2001 roku. Zespół  powstał  w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej  i Publicznego Gimnazjum. Siedzibą jest nowo wybudowany gmach szkoły przy ul. Tysiąclecia 32 połączony z  obiektami  starej Tysiąclatki. Dyrektorem szkoły została Jolanta Polanowska – Szpak.

     Od roku 2006 dyrektorem szkoły jest Małgorzata Skoneczna.

     Szkoła przystosowana jest do przyjmowania uczniów niepełnosprawnych. Oddziały integracyjne są mniej liczne, a w każdym pracuje dwóch nauczycieli. Szkoła wyposażona jest w internetową pracownię komputerową. W Zespole Szkół pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W roku szkolnym 2003/2004 otrzymała certyfikat, Bezpiecznej szkoły”. Uczennica Ala Krzewicka zasłużyła na miano Mistrza Ortografii Województwa  Zachodniopomorskiego, a Konrad Szwemin – uczeń kl. III i Norbert Pierzyna – uczeń klasy II zajęli kolejno I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Ja też jestem Europejczykiem”. Społeczność uczniowska szkoły bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych i sportowych, w których znaczące sukcesy odnoszą również uczniowie niepełnosprawni. Do kalendarza stałych imprez i uroczystości szkolnych wpisały się: Festyn Rodzinny, Olimpiada Sportowa, Turniej Sportowo – Ortograficzny, Mini Playback Show, Urodziny Kubusia Puchatka , Bajowanie z Mikołajem, Bal Gimnazjalisty oraz udział w corocznej Giełdzie Turystycznej, w której od 3 lat zajmujemy czołowe miejsca, a także udział w akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Każdy rok szkolny kończy się przyznaniem najlepszym uczniom miana ,,Złoty Uczeń” i ,,Złoty Absolwent”. 


     Człowiek jest tyle wart ile może pomóc drugiemu człowiekowi

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych