• Historia szkoły

    • Szkoła podstawowa w Mrzeżynie rozpoczęła działalność 1 września 1948 r. Funkcjonowała wówczas jako szkoła trzyklasowa. W 1951 r. została rozwiązana, a dzieci dowożono do Trzebiatowa. Ponownie wznowiono jej działalność w 1953 r.  

     Rok 1956  zapisał się podniesieniem stopnia organizacyjnego szkoły do sześciu klas. Do szkoły uczęszczało wówczas 78 uczniów. W budynku, w którym mieściła się szkoła, było ciasno. Uczniowie siedzieli po czworo w dwuosobowych ławkach. Wywoływani do tablicy musieli przechodzić pod ławkami. Taki stan panował do 1958 r. kiedy to dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki szkoły – Pani Lucyny Bańki- szkołę przeniesiono do nowego budynku i podniesiono stopień organizacyjny do pełnej szkoły podstawowej o czterech nauczycielach. Siedziba szkoły mieściła się przy ulicy Trzebiatowskiej. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1959 r.

     W roku szkolnym 1965/1966 została oddana nowa szkoła Pomnik Tysiąclecia. Obecnie „tysiąclatka” stanowi integralną część z wybudowanym w 2001 r. nowym budynkiem szkoły.

     Od 1 września 2001 r. w budynkach przy ul. Aleja Tysiąclecia 32 mieścił się Zespół Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie będący połączeniem szkoły podstawowej i gimnazjum. Budynek szkoły przystosowany został do przyjmowania uczniów niepełnosprawnych.

     W 2017 roku, w wyniku kolejnej reformy, szkoła na powrót stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi. W 2018 roku przejęliśmy oddziały przedszkolne z filii trzebiatowskiego przedszkola, które funkcjonowały w budynku na byłym osiedlu wojskowym. Dzięki temu oferta palcówki rozszerzyła się o oddziały przedszkolne dla maluchów od 3 do 6 lat. W kolejnym roku przedszkole zostało przeniesione do budynku głównego.

     Nasi uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne (m.in. w konkursach przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, konkurach historycznych, SYNAPSIK), sportowe i artystyczne. Wraz z nauczycielami angażują się w różne działania promujące szkołę. Jesteśmy aktywni turystycznie, bierzemy udział w uroczystościach lokalnych, ale i promujemy szkołę i gminę na zewnątrz, np. uczestnicząc w Zlotach Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.  Realizujemy ciekawe pomysły, projekty zewnętrzne i własne inicjatywy.

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
   • (91)3866273 (91)3866254
   • ul. Aleja Tysiąclecia 32 72-330 Mrzeżyno Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych