Nawigacja

Logo Szkoły Promującej Zdrowie Źródło informacji dotyczące SzPZ Szkoła Promująca Zdrowie SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA Definicja Szkoły Promującej Zdrowie Koncepcja szkoły promującej zdrowie Model Szkoły Promującej Zdrowie Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia Logo Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:
 • indywidualne,
 • zbiorowe,
 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie, jak największej liczby członków społeczności szkolnej.

Promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia
w szkole
, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

 

CAŁOŚCIOWE PODEJŚCIE DO PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE

 

 

Zdrowie uwzględniane jest w polityce
 koncepcji szkoły

 

W Programie Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły zapisano, że podejmuje ona działania umacniające zdrowie
i dobre samopoczucie uczniów i pracowników

 

 

Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów
i pracowników

 

Dobre relacje interpersonalne, współpraca między grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzy pozytywny klimat społeczny


Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu
i dobremu samopoczuciu uczniów
i pracowników

 

Dotyczy terenu szkoły i jej otoczenia, budynku szkoły, jego pomieszczeń i wyposażenia, organizacji zajęć, mikroklimatu, posiłków, obiektów i sprzętu do aktywności fizycznej
i wypoczynku


Szkoła rozwija umiejętności dbania
o zdrowie i kompetencje do działania uczniów i pracowników

 

Dotyczy realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego oraz wszystkich działań z zakresu edukacji zdrowotnej skierowanych do uczniów i pracowników, motywowania ich do podejmowania działań dla zdrowia

 


Szkoła tworzy związki społeczne

 

Powstają związki z rodzicami uczniów, osobami lub grupami ze środowiska lokalnego. Szkoła współpracuje i konsultuje planowane działania, poszukuje sojuszników

 


Szkoła współpracuje z pracownikami medycznymi

 

Partnerzy: pielęgniarka szkolna oraz inne osoby, w tym także placówki medyczne sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zdrowotnymi, a także pracownikami,
np.: medycyny pracy

 

Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, Praca zbiorowa pod red. B. Woynarowskiej, ORE, Warszawa 2019, s. 11

Aktualności

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MRZEŻYNIE
  ul. Tysiąclecia 32
  72-330 Mrzeżyno
 • (91)3866273
  fax (91)3866254

Galeria zdjęć