• Dyrekcja i kadra nauczycielska

    • Dyrektor szkoły- Małgorzata Skoneczna

     Wicedyrektor- Aleksandra Klonowska

     Nauczyciele:

     Bacic Agata

     Bemsz-Mickiewicz Sandra 

     Borowa-Pasiecznik Agata
     Brewczak Olivia

     Brzozowska Beata 

     Czyż Dorota

     Filipowicz Dorota 

     Girin Beata- logopeda

     Graczyk Anna 

     Gryglas Lidia 

     Guczkowski Ireneusz

     Idzi Ewa 

     Jankowska Renata

     Kamińska Anna
     Kamińska Jolanta

     Kamińska Mariola 

     Kamiński Adam

     Kleina Iwona

     Konior Małgorzata

     Kopeć Dariusz

     Lichodziejewski Sławomir

     Matiaszowska Wioletta

     Mączyńska Aldona 

     Miętka Danuta

     Obuchowicz Natalia 

     Onisk Izabela 

     Prętka Anna- psycholog szkolny

     Przeździecka Anna

     Sereda Małgorzata

     Skrzynieska Skrzyniecka Magdalena

     Skrzypińska - Rzońca Dorota 

     Socha Artur

     Sperczyńska Agata 

     Świątek Beata 

     Wojdan Grażyna - pedagog szkolny